+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

15

.

11

.

20

28

.

11

.

20

Boken Lydgalleriet Retrospective presenterer en serie samtaler, refleksjoner og responser på aktiviteten til Lydgalleriet siden starten i 2005.

Tekst og bilder vises for første gang i engelskspråklig oversettelse, og viser utviklingen til Lydgalleriet fra de første årene og frem til i dag. Boken presenterer en viktig undersøkelse av nordisk lydkunst og reflekterer over bredere temaer innen auditive kulturer, med bidrag fra flere sentrale stemmer innen feltet. Denne boken lanseres på Bergen Art Book Fair 2020, og sammenfaller med galleriets flytting til sitt eget spesialbygde visningsrom i Strandgaten, Bergen.

Lydgalleriet Retrospective 2005 - 2020 eksisterer i digital form og har gratis tilgang og nedlasting fra http://retrospective.lydgalleriet.no.

Boken er samlet og redigert av Sissel Lillebostad, Julie Lillelien Porter og Samuel Brzeski, og designet av Blank Blank. Økonomisk støtte til prosjektet ble gitt av Bergen Kommune, Norsk Kulturråd og Office for Contemporary Art Norway.

The Lydgalleriet Retrospective presents a series of conversations, accounts, reflections and responses to the activity of the gallery since it's first emergence in 2005.

Appearing for the first time in English language translation, the texts and images chart the growth of Lydgalleriet from the early years up until the present day. The book presents an important survey of Nordic sound art and reflects upon wider themes within sonic culture, with contributions from multiple notable voices within the field. This book, first launched at Bergen Art Book Fair 2020, coincides with the gallery's move to its own purpose built space in Strandgaten, Bergen.

Lydgalleriet Retrospective 2005 – 2020 is in digital form and free to access and download from http://retrospective.lydgalleriet.no.

The book was collected and edited by Sissel Lillebostad, Julie Lillelien Porter and Samuel Brzeski, and designed by Blank Blank. Financial support for the project was kindly provided by Bergen Municipality, Arts Council Norway and Office for Contemporary Art Norway.