+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

23

.

09

.

16

09

.

10

.

16

Christian Blom, Charlotte Piene, Anders Førisdal

Høsten 2016 har Lydgalleriet eksistert i 10 år. Dette markeres med en jubileumsutstilling der Christian Blom, Charlotte Piene og Anders Førisdal er invitert til å skape nye verk. Hvert verk vil møte publikum på minst to ulike steder: inne på Lydgalleriet, samt ytterligere steder i Kulturhuset Østre, som er individuelle for hvert prosjekt. Flere av kunstnerne har musikk som utgangspunkt for sin praksis, et utgangspunkt som blir undersøkt og utvidet i kompositoriske, romlige, skulpturelle, visuelle og performative retninger.

Christian Blom: Celebrating Apathy: I 1969 utførte psykologen Philip Zimbardo et eksperiment. Han forlot identiske biler i Bronx og Palo Alto, California. Skiltene var tatt av og bilene stod med panseret åpent. Bilen i Bronx ble angrepet minutter etter at den ble forlatt, 24 timer senere var alt av verdi fjernet. Bilen i Palo Alto fikk stå i fred i en uke inntil Zimbardo tok en slegge og slo til den, da hang nabolaget seg på og ødela bilen.

Konklusjonen var at i allerede slitte omgivelser råder det en apati i fellesskapet, en knust rute til eller fra er ikke vesentlig. I et miljø der skaden er langt fremskredet er det lite sannsynlig at noen griper inn for å hindre ytterligere skade.

Celebrating Apathy er en installasjon som samler regnvann, og om det regner mer i 2016 enn i 2015 i utstillingsperioden, knuser verket ruten til Lydgalleriet. Samtidig benyttes regnvannet som kraftkilde til å spille av festmusikk mens vi venter. 

Charlotte Piene: Echoing: Det fysiske møtet mellom mennesker blir sammenlignet og utforsket gjennom lyd i Pienes verk. Din stemme er helt unik, men samtidig finner man som oftest noe som ligner på ens egen i en annens stemme også. Ikke
nødvendigvis klangen av stemmen, men for eksempel i måten det blir sagt på. På en slik måte at det treffer deg og du kan nesten føle det fysisk i kroppen, fordi du gjenkjenner det som blir sagt. Kroppen er den ytre påvirknings resonanskasse. Alt som skjer rundt deg blir på en eller annen måte overhørt og opplevd av kroppen, av deg, bevisst og ubevisst. 

Vi prøver alltid å spille med, og å være en del av resten. Ikke bare være deg alene, men som en unik stemme i en del av et større ensemble. Hva skjer når alle disse stemmene møtes? Er det en pluss en pluss en pluss en…? Blir alle stemmene til én helhet når de kommer sammen? Møtene mellom mennesker og lyd forandrer klangen i rommet. Samtalene er aldri
helt like, de forandres hele tiden og de er aldri på samme sted. Hvem som er der, hvem som møtes og hvem som spilles er kun de som er tilstede der og da som får høre.

Anders Førisdal: Komponisten Bjørn Fongaards produksjon er særegen både i skandinavisk og internasjonal sammenheng. Med kvarttoneskalaer og eksperimentelle spilleteknikker på elektrisk gitar har han fascinert både komponister og utøvere. Gitaristen Anders Førisdal har fordypet seg i Fongaards spilleteknikker og kryptiske
notasjon gjennom flere år. I 2015 gav han ut en CD med den aller første tolkningen av Fongaards uvanlige partiturer utover komponistens egne. Til Lydgalleriets jubileumsutstilling vil Anders Førisdal blant annet lage realisasjoner av et utvalg elektroniske Fongaard-partiturer som komponisten ikke fikk anledning til å lage selv. Disse verkene, som
urfremføres på Lydgalleriet over 40 år etter at de ble skrevet, er også en del av utstillingen.

Kunstnersamtale med Anders Førisdal 24. september kl. 15.00.

Foto: Lydgalleriet.

This autumn, Lydgalleriet has existed for 10 years. To mark this, a group of artists are invited to create new works. Each work will meet its audience at least two different locations. Location number one is inside Østre Skostredet 3, further locations decided by each artist. The artists have music as a starting point for their practice, however expanded in different compositional, spatial, sculptural, visual and performative directions.

Christian Blom (1974) works with kinetic sculpture, mechanical devices and as a composer. His formal background is as a guitarist and composer. He holds a composition degree from the University of Bergen and recently graduated from the Artistic Research programme at the Norwegian Academy of Music. 2004 – 2010 Blom was a member of of the artist collective Verdensteatret.

Charlotte Piene (1985) studied composition at the Norwegian Academy of Music with Bjørn Kruse and Henrik Hellstenius 2007 ¬– 2011. She finished her MA in Fine Arts at the Art Academy in Bergen in 2016 with Brandon LaBelle as main teacher. Piene’s work currently centers on sound as an approach to questions of identity and social interaction.

Anders Førisdal (1977) is a guitarist and artistic director of the ensemble asamisimasa. He recently submitted a ph.d. on the work of the avant-garde composer and guitarist Bjørn Fongaard, after whom one of Østre’s venues is named. In 2015 Førisdal presented a solo recording of Fongaard’s music, and for Lydgalleriet’s anniversary exhibition he will make new electronic realizations of a selection of Fongaard’s scores.

Artist talk with Anders Førisdal 24. september 2016.

Photo: Lydgalleriet.