+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

28

.

04

.

23

28

.

04

.

23

Mari Kvien Brunvoll, Marie Nerland, Nayara Leite

Teknologi har blitt kroppens nye membran for eksistens, har kunstneren Nam June Paik uttalt. I det nye performanceverket med tittel Machine Membranes er tematikken menneske og maskin og forholdet mellom teknologi og menneskekroppen. Performancen er et samarbeid mellom kunstnerne Nayara Leite og Marie Nerland og komponist, sanger og multi-instrumentalist Mari Kvien Brunvoll, og den er laget i og for Lydgalleriets lokale i Bergen.

Prosjektet startet med en felles interesse for science fiction og det dystopiske og samtidig forlokkende i den teknologiske utviklingen. Det utforsker hvordan maskiner mer og mer omgir oss og blir en del av oss, hvordan vi spores gjennom sensorer og algoritmer i vår stadig mer medierte måte å oppleve og være i verden på. Machine Membranes presenterer noen aspekter i utviklingen av membranene mellom menneskekroppen og maskinen - fra den første skrivemaskinen som ble kalt en «skrive cembalo» til våre dagers maskiner som skanner menneskekroppens reaksjoner og slik øker dens potensial for overvåking.

Mari Kvien Brunvoll er komponist, sanger og multi-instrumentalist bosatt i Bergen. Hun studerte improvisasjonsmusikk ved Griegakademiet i Bergen, og har gitt ut ni album med ulike prosjekter. Hun jobber også tverrkunstnerisk med dans, teater, film, og med lydinstallasjoner.

Marie Nerland er kunstner og kurator som bor i Trondheim etter mange år i Bergen. Som kunstner arbeider hun med performance, tekst og video, og ofte er prosjektene i samarbeid med andre kunstnere. Hun driver kuratorprosjektet Volt som har base i Bergen.

Nayara Leite er en kunstner og skribent fra Brasil som bor og arbeider i Bergen. Hun har en master fra Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst i Bergen og en MA i dokumentarfoto fra London College of Communication. Leite arbeider med tekst, performance, analoge fotografier, video og installasjon.

Deler av materialet til Machine Membranes ble utviklet under et studio residency ved BEK – Bergen senter for elektronisk kunst. Støttet av Bergen kommune.

Foto: Runa Halleraker.

Technology has become the body's new membrane for existence, artist Nam June Paik once stated. In the new performance work titled Machine Membranes the theme is human and machine and the relation between technology and the human body. The performance is created in collaboration between the artists Nayara Leite and Marie Nerland and composer, singer and multi-instrumentalist Mari Kvien Brunvoll and is created in and for the premises of Lydgalleriet in Bergen.

The project originates in a shared interest in science fiction and in the dystopian, yet alluring aspects of technological development. It explores how machines surround us more and more and gradually become part of us, how we are tracked by sensors and algorithms in our increasingly mediated way of experiencing and being in the world. Machine Membranes presents some aspects in the development of the membranes between the human body and machines – from the first typewriter called «cembalo scrivano» to the present-day machines that scan the reactions of the human body and thus increase its potential for surveillance.

Mari Kvien Brunvoll is a composer, singer and multi-instrumentalist living in Bergen. She studied improvisational music at the Grieg Academy in Bergen, and has released nine albums with various projects. In recent years, Kvien Brunvoll has started to play on instruments that she has created herself. She also works with dance, theatre, film, and with sound installations.

Marie Nerland is an artist and curator who lives in Trondheim after many years in Bergen. As an artist, she works with performance, text and video, and the projects are often in collaboration with other artists. Nerland holds a master degree in theatre studies from the University of Bergen and a MA-level degree in curatorial practice from the Bergen Academy of Art and Design. Nerland founded and runs the curatorial project Volt, which is based in Bergen.

Nayara Leite is a Brazilian artist and writer based in Bergen, Norway. She holds an MFA from the Bergen ArtAcademy and an MA in Photojournalism & Documentary Photography from the London College of Communication. Leite works across text, performance, analogue photography, video and installation. Through autobiographical narrative, political news, letters to close friends and archival material, she produces a portrayal of the reality in which the LGBTQ+ community lives in Brazil and in Norway.

Parts of the material of Machine Membranes was developed in a studio residency at BEK – Bergen Centre for Electronic Arts. Supported by Bergen City Council.

Photo: Runa Halleraker.