+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

16

.

02

.

24

19

.

05

.

24

Kobie Nel

Make your presence known er et verk av Kobie Nel, der fornemmelsen av noen andres usynlige, men hørbare tilstedeværelse trer frem i lydbildet. Troen på at en kan kommunisere med de avdødes ånder, er vevd inn i ulike aspekter av moderne kunst. Likevel har slike forbindelser ofte blitt møtt med fordømmelse fra offentligheten, og til tross for dette har spiritualismen satt sitt preg på kvinnebevegelse, kulturell politikk, media og til og med rettsmedisinsk vitenskap. Nels iscenesatte installasjoner tjener ofte doble formål, ikke bare for publikums engasjement men også som personlige utforskninger. Hvert prosjekt er nøye utviklet og ofte basert på forskning i obskure fortellinger eller myter.

Kobie Nel (f. 1984, Bloemfontein, Sør-Afrika) bor og jobber i Bergen. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen (MFA, 2016) og Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (BFA, 2011). Nylige utstillinger inkluderer Høstutstillingen (2023), Norsk Billedhoggerforening, VOLT, Bergen (2022), Vestlandsutstillingen (2022) og Gyldenpris Kunsthall, Bergen (2021). I 2017 ga hun ut kunstnerboken, Black Lake Monologue på bergensbaserte CODA press.

PARABOL er et samarbeid med Kunsthall 3.14 der Lydgalleriet velger ut et lydverk til den parabolske høyttaleren plassert i Kunsthall 3.14s inngangsparti. PARABOL har et spesielt fokus på soniske verk som komplimenterer utstillingene i overetasjen ved å by på alternative ytringsformer.

KI generert bilde: Kobie Nel.

Make your presence known is a work by Kobie Nel, where the sensation of someone else's invisible but audible presence emerges in the sonic landscape. The belief in the ability to communicate with the spirits of the deceased is woven into various aspects of modern art. However, such connections have often been met with condemnation from the public, yet despite this, spiritualism has left its mark on the women's movement, cultural politics, media and even forensic science. Nel's staged installations often serve dual purposes, not only for audience engagement but also as personal explorations. Each project is carefully developed, often based on extensive research into obscure stories or myths.

Kobie Nel (b. 1984, Bloemfontein, South Africa) is an artist based in Bergen. She holds an MA from Bergen Academy of Art and Design (2016) and a BA in photography from the Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (2011). She works with installation, sculpture and photography. Recent exhibitions include Høstutstillingen (2023), Norsk Billedhoggerforening, VOLT, Vestlandsutstillingen (2022) and Gyldenpris Kunsthall (2021). In 2017 her artist book Black Lake Monologue was published by CODA Press, Bergen.

PARABOL is a collaboration with Kunsthall 3.14, where Lydgalleriet selects a sound work for the parabolic loudspeaker sited in Kunsthall 3.14's entrance hall. PARABOL has a particular focus on sonic commissions and edits and offers a mode of address complementing the exhibitions in the main upstairs spaces. 

AI generated image: Kobie Nel.