+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

11

.

12

.

17

15

.

12

.

17

Arthur Hureau

5-dagers introduksjonskurs: Max er et visuelt programmeringsverktøy for lyd, musikk og multimedia ofte brukt av komponister, utøvere, programvareutviklere, forskere og kunstnere for å lage opptak, forestillinger og installasjoner. 

Den enkle grafiske settingen gjør det mulig å koble objekter med virtuelle kabler for å lage interaktive lyder, grafikk og tilpassede effekter. Workshopen er en introduksjon til det grunnleggende i programmet for lydbehandling, lydsyntese og MIDI i et grafisk oppsett som Max.

Kurset holdes av kunstneren og komponisten Arthur Hureau, som opererer mellom DIY-prosjektering og samtidsmusikk. Forskningen hans blander vitenskap, sosiopolitikk og ny teknologi.

11.-15. desember, kl. 11:00–16:00

1000,- NOK, 500,- NOK for studenter

Kurset vil være på Max 7 gratis 30 dager prøveversjon, hver deltaker må ta med egen datamaskin (Mac eller PC). Workshopen holdes på engelsk! For registrering send epost til post@lydgalleriet.no

5-day Max 7 introduction: Max is a visual programming language for music and multimedia creation, often used by composers, performers, software designers, researchers and artists to create recordings, performances and installations. 

Its' easy graphical environment allows to connects objects with virtual cables to create interactive sounds, graphics, and custom effects.This workshop will introduce the basics of audio processing, sound synthesis and MIDI in a graphical environment such as Max. 

The course will be run by artist and composer Arthur Hureau, who operates between DIY engineering and contemporary music. His research mixes sciences, socio-political issues and new technologies.

11-15th December, 11:00-16:00

1000,- NOK, 500,- NOK for students

The course will be on Max 7 free 30 days trial version, every participant has to bring her own computer (Mac or PC). Workshop wil be held in English! For registration email post@lydgalleriet.no