+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

10

.

03

.

16

10

.

03

.

16

Anders Vinjar, Julian Skar, Kari Telstad Sundet

MULTI er en konsertserie som presenterer musikk- og lydverk komponert for multikanals høyttaleroppsett. Lydens romlige kvaliteter er essensielle i disse verkene, hvor publikummet omsluttes av lyden på alle kanter.

Årets konsert på Borealis byr på to urfremføringer. Bestillingsverket fra Julian Skar undersøker tvil og den ultimate frihet. Kari Telstad Sundets nye verk er filmmusikk til en film som ikke eksisterer – annet enn bak tilhørerens egne øyelokk. Telstad Sundet graver i egne og andres minner, referanser og assosiasjoner i søken etter musikkens visuelle natur. Stykket fremstiller den samme scenen som om den ble filmet tre ganger på tre forskjellige steder – tre "siste øyeblikk".

Presentert i samarbeid med Borealis.

MULTI is a concert series presenting music and sound pieces for multichannel surround sound. The sound's spatial qualities are essential in these works as the audience is encircled by sound on all sides.

This year's concert at Borealis presents two world premiers. A commission by Julian Skar explores doubt and ultimate freedom. Kari Telstad Sundet's new piece is film music for a film which doesn't exist – apart from behind the listener's own eyelids. Telstad Sundet digs in to her own and others' memories, references and associations in order to look for music's visual nature. The piece shows the same scene as if it was shot three times on three different locations – three "last moments".

Presented in collaboration with Borealis.