+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

13

.

02

.

09

13

.

02

.

09

Jim Denley, Kim Myhr, Ingar Zach

Håvard har sitt sitt preg på mange fine prosjekter de siste årene, bl.a. Rockettothesky, i kvartett med Ole Henrik Moe, Kari Rønnekleiv og Daniel Meyer Grønvold og med diverse utenlandske improvisatører. I kveld presenterer han sitt soloprosjekt for første gang i Bergen, og vi kan forvente oss en underfundig og unik kombinasjon av elektroniske og akustiske lyder.

MURAL ble startet da Kim Myhr og Ingar Zach møtte den australske improvisasjons-legenden Jim Denley for en konsert i Madrid i november 2007. Myhr og Zach hadde lenge hatt kjennskap til Denleys musikk og visste at han ville passe utmerket inn i deres tankegang. Resultatet ble over all forventning.

“MURAL skaper store lydflater som strekker seg på tvers av registre og terrotorier. Flere lydplatå utvikles paralellt, og når et plan av stabilitet hvor musikken kan dvele mens den oppdager sine egne pulserende nyanser. En enkel vibrasjon blir satt i fokus og lager et kraftsentrum som beveger og forandrer seg med tiden: MURAL lager store, lysende rom av varierende former.”

Håvard has been the hallmark of many fine projects in recent years, among other things. Rockettothesky, in quartet with Ole Henrik Moe, Kari Rønnekleiv and Daniel Meyer Grønvold and with various foreign improvisers. Tonight he presents his solo project for the first time in Bergen, and we can expect a subtle and unique combination of electronic and acoustic sounds.

MURAL was started when Kim Myhr and Ingar Zach met the Australian improvisation legend Jim Denley for a concert in Madrid in November 2007. Myhr and Zach had long been familiar with Denley's music and knew he would fit in with their thinking. The result was beyond all expectations.

"MURAL creates large sound surfaces that extend across registries and terrotoes. Several soundtracks are developed in parallel, reaching a level of stability where music can dwell while it detects its own vibrant shades. A simple vibration is put into focus and creates a power center that moves and changes over time: MURAL creates large, luminous rooms of varying shapes. "