+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

24

.

01

.

13

17

.

02

.

13

Gordon Monahan, curated by Carsten Seiffarth & Ivar Smedstad

Installasjonen av Gordon Monahan består av flere høyttalere som er omgjort til akustiske, lydproduserende apparat som til sammen lager musikk. Man kan gjennom et plexiglass se inn i høytaleren fra baksiden. Hver høytaler har sin egen hemmelige historie og kanskje har man i en fjern fortid kunnet høre den samme musikken spilt i et radioprogram gjennom den samme høytaleren. Kuratorer: Carsten Seiffarth og Ivar Smedstad.

The installation by Gordon Monahan consists of several speakers that are converted into acoustic, sound-producing apparatus that as a whole, produces music. Through plexiglass you can look into the speaker from the backside. Each speaker has its own secret story and maybe in a distant past one could hear the same music played in a radio program through the same speaker. Curators: Carsten Seiffarth and Ivar Smedstad.