+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

24

.

01

.

13

17

.

02

.

13

Gordon Monahan, curated by Carsten Seiffarth & Ivar Smedstad

Lydgalleriet

Scroll for English

Installasjonen av Gordon Monahan består av flere høyttalere som er omgjort til akustiske, lydproduserende apparat som til sammen lager musikk. Man kan gjennom et plexiglass se inn i høytaleren fra baksiden. Hver høytaler har sin egen hemmelige historie og kanskje har man i en fjern fortid kunnet høre den samme musikken spilt i et radioprogram gjennom den samme høytaleren. Kuratorer: Carsten Seiffarth og Ivar Smedstad.

The installation by Gordon Monahan consists of several speakers that are converted into acoustic, sound-producing apparatus that as a whole, produces music. Through plexiglass you can look into the speaker from the backside. Each speaker has its own secret story and maybe in a distant past one could hear the same music played in a radio program through the same speaker. Curators: Carsten Seiffarth and Ivar Smedstad.