+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

03

.

04

.

12

03

.

04

.

12

Trond Lossius, Joonas Siren

MUU for Ears på Lydgalleriet Bergen, fredag ​​13. april 2012 kl 20.00

Trond Lossius og Joonas Siren vil spille korte konserter fra 20.00.

Den nye CD-kompilasjonen "MUU FOR EARS 9" utforsker lydkunst og eksperimentelle musikkscener i Finland og Norge. Samlingen inneholder et bredt spekter av materiale, inkludert feltopptak, lydinstallasjoner, eksperimentelle musikalske improvisasjoner, remiks og utvalgssammensetninger og liveopptak.

Kunstnerne på MUU FOR EARS 9 er Child Of Klang, Hemmelig Tempo, Trond Lossius og Marieke Verbiesen fra Norge, med Mikko Maasalo, Aleksi Myllykoski / Urban Dark Ensemble, Antti Nykyri og Joonas Siren / Younghusband fra Finland.

MUU FOR EARS-arrangementet på Lydgalleriet i Bergen tilbyr en unik mulighet til å oppleve nyskapende musikk og lyd. Under arrangementet følger kunstnere fra CD-samlingen: Trond Lossius og Joonas Siren.

Trond Lossius er en lyd- og installasjons kunstner basert i Bergen. Hans arbeid er en kontinuerlig utforskning av lyd i rommet. Han er utdannet innen geofysikk, musikkomposisjon og lydkunst, og kombinerer kunstnerisk praksis og forskning med programvareutvikling.

Joonas Siren er en Helsinki-basert lyd/visuell kunstner. Han arbeider ofte med lyd og bruker den på mange forskjellige måter og sammenhenger. Hans visuelle verk ligger ofte innen digital kunst, installasjon og stedsspesifikk kunst.

Arrangementet arrangeres av Artists 'Association MUU i samarbeid med Lydgalleriet i Bergen.

MUU er en kunstnerisk løp, finsk tverrfaglig kunstnerforening, grunnlagt i 1987 for å representere og fremme nye og eksperimentelle kunstformer. Målet med Muu er å utvikle samarbeid og utveksling av kunstnere som arbeider innenfor ulike fagområder, å produsere prosjekter, arrangementer, seminarer og utstillinger av Muu ("de andre") kunstfeltene og å vekke kulturpolitisk diskusjon.http: // www .muu.fi /

MUU FOR EARS at Lydgalleriet Bergen, Friday April 13th 2012 at 8 pm

Trond Lossius and Joonas Siren will play short concerts from 2000.

The new CD Compilation “MUU FOR EARS 9″ explores the sound art and experimental music scenes in Finland and Norway. The compilation contains a wide range of material, including field recordings, sound installations, experimental musical improvisations, remix and sample compositions and live recordings.

The artists on MUU FOR EARS 9 are Child Of Klang, Hemmelig Tempo, Trond Lossius and Marieke Verbiesen from Norway, with Mikko Maasalo, Aleksi Myllykoski/Urban Dark Ensemble, Antti Nykyri and Joonas Siren/Younghusband from Finland.

MUU FOR EARS Event at Lydgalleriet in Bergen offers a unique opportunity to experience new innovative music and sound art. During the event following artists from the CD compilation will perform:  Trond Lossius and Joonas Siren.

Trond Lossius is a sound and installation artist based in Bergen. His work is a continuous exploration of sound in space. He is educated in geophysics, music composition and sound art, and combines artistic practice and research with software development.

Joonas Siren is a Helsinki-based aural/visual artist. He often works with sound and uses it in many different ways and contexts. His visual works are often located within the fields of digital art, installation and site-specific art.

The event is organised by Artists’ Association MUU in cooperation with Lydgalleriet in Bergen.

MUU is an artist run, Finnish interdisciplinary artist association, founded in 1987 to represent and promote new and experimental forms of art. The aims of Muu are to develop the collaboration and interchange of artists working within different fields, to produce projects, events, seminars and exhibitions of the Muu (”the Other”) art fields and to arouse cultural political discussion.http://www.muu.fi/