EN

/

NO

04

.

02

.

06

06

.

02

.

06

Xavier Charles, Marc Pichelin, Ivar Grydeland

Marc Pichelin, Xavier Charles og Ivar Grydeland spilte en konsert basert på dere lydinnsamlingstur i Nord-Norge i juni 2006. Xavier Charles lagde også en liten lydinstallasjon med vibrerende overflater.

Marc Pichelin, Xavier Charles and Ivar Grydeland played a concert based on their sound gathering field trip to the north of Norway in June 2006. Xavier Charles also prepared a small sound installation with vibrating surfaces.