+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

16

.

11

.

21

19

.

11

.

21

Alwynne Pritchard, Karolina Piątkowska, Paweł Kapica, Michał Markiewicz, Krzysztof Pawłowski

16. – 19. november er vokalist og komponist Alwynne Pritchard og den polske strykekvartetten NEOQUARTET gjestemusikere på Lydgalleriet. De åpner opp galleriet og PARLOUR er en invitasjon til å besøke de, ta en kaffe, se i våre bøker, samt lytte til musikken som blir komponert gjennom uken. PARLOUR inviterer også til bidrag i prosessen fra alle som ønsker å delta, og med materialet som blir til holdes en konsert lørdag 20. november kl. 16.

Stikk innom Lydgalleriet om det er for fem minutter eller så lenge du ønsker! Alle er velkommen til å ta en prat med musikerne eller foreslå ideer som kan prøves ut. Du er velkommen også til bare til å sitte og lytte.

Alwynne Pritchard er en britisk vokalist, komponist, utøver og forfatter med base i Bergen. Hun har skapt verk for musikere og andre utøvere internasjonalt, og har medvirket i sceneproduksjoner i Norge, Frankrike, Italia, Tyskland og Storbritannia. Alwynne sitt yrkesliv har også inkludert stints som skribent og programleder for BBC Radio 3, komposisjonslærer ved Trinity Laban og som kunstnerisk leder for både Borealisfestivalen og BIT20 Ensemble i Bergen. I 2015 var hun med på å grunnlegge musikkteaterselskapet Neither Nor.

NEOQUARTET er en polsk strykekvartett som ofte kombinerer fremføringen av klassisk samtidsmusikk med visuell kunst, moderne dans og elektronikk. Siden 2012 har de fremført over 500 konserter rundt om i verden, samt skapt sitt eget verk og organisert NeoArte Synthesizer of Arts Festival, som arrangeres hvert år i Gdańsk. NEOQUARTET består av Karolina Piątkowska - Nowicka - 1. fiolin, Paweł Kapica - 2. fiolin, Michał Markiewicz - Bratsj og Krzysztof Pawłowski - Cello.

PARLOUR er støttet Norsk Komponistforening og iPortunus, og er en del av Oscillations, støttet av Kreativt EU.

Åpent tirsdag –torsdag 14-18, fredag 12–16. Konsert lørdag kl. 16. Velkommen!

16th – 19th November, vocalist and composer Alwynne Pritchard and the Polish string quartet NEOQUARTET will be resident at Lydgalleriet. They will be opening up the gallery space and PARLOUR is an invitation for you to pay them a visit, have a coffee, taste various biscuits, browse, chat and listen to the music being made. PARLOUR invites contributions to the process from anyone wishing to take part, and through the material being made, a performance will be presented Saturday 20th November at 4 p.m.

Feel free to pop in for 5 minutes, or to stick around for as long as you want. You’re welcome to have a conversation with the musicians about what they’re doing or propose ideas to try out. You are also welcome just to sit and listen.

Alwynne Pritchard is a British vocalist, composer, performer and writer based in Bergen. She has created work for musicians and other performers internationally, and has appeared in stage productions in Norway, France, Italy, Germany and the UK. Alwynne’s professional life has also included stints as a writer and presenter for BBC Radio 3, a composition teacher at Trinity Laban and as Artistic Director of both the Borealis festival and BIT20 Ensemble in Bergen. In 2015, she co-founded the music-theatre company Neither Nor.

NEOQUARTET is a Polish string quartet, often combining the performance of contemporary classical music with visual arts, modern dance and electronics. Since 2012, they have performed over 500 concerts around the world, as well as creating their own work and organising he NeoArte Synthesiser of Arts Festival, held each year in Gdańsk. NEOQUARTET are: Karolina Piątkowska - Nowicka - 1st Violin, Paweł Kapica - 2nd Violin, Michał Markiewicz - Viola and Krzysztof Pawłowski - Cello. PARLOUR is supported by Norwegian Society of Composers and iPortunus, and is one of Lydgalleriet's contributions to Oscillations, supported by Creative EU.

Open Tuesday–Thursday 14–18, Friday 12–16. Concert Saturday 16.00. Welcome!