+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

12

.

01

.

12

12

.

01

.

13

Peter Vogel

Den tyske kunstneren Peter Vogel (f. 1937) er en av våre mest betydningsfulle innovatører innen lydkunst og kinetiske skulpturer. Han har siden slutten av 60-tallet laget interaktive lydskulpturer som har satt sitt preg på flere generasjoner med kunstnere. Selv om hans innflytelse er tydelig i dagens kunstverden, er han overraskende underkommunisert som kunstner. Dette er i ferd med å forandre seg de siste årene og Lydgalleriet er stolte av å kunne ta del i denne pionerens revival med en stor retrospektiv bestående av nesten 30 arbeider fra de siste 45 årene av hans virke. Kunstneren vil være tilstede under åpningen.

På sekstitallet ble Vogel interessert i å utvide sine malerier og tegninger med enda en dimensjon, nemlig tid. Ved å legge en rekke bevegelser oppå hverandre i ét maleri, ville han at publikum skulle kunne oppleve tiden gjennom å følge bevegelsen over lerretet. Det samme ønsket lå til grunn for hans tidlige datagenererte tegninger fra sekstitallet, hvor gjentatte bevegelsesmønstre ble skrevet ut av en plotter. Erfaringen på publikums reaksjon var at de slett ikke opplevde dette som forflytninger i tid, men tvert imot opplevde arbeidene som landskaper eller abstrakte flater med gjentatte mønstre.

Kunstneren fant da ut at lyd var det mediet som best ga publikum en opplevelse av tid, og han begynte å lage sine unike skulpturer og relieffer med elektronikk og høyttalere. For å ivareta fokuset på bevegelse, la han inn lyssensorer i arbeidene, hvor de i sin utforming oppfordet de til at publikum beveget seg. Publikum var ikke lenger en passiv mottaker av kunsten, men ble innlemmet i selve verket, det kunne rett og slett ikke oppleves uten deres tilstedeværelse.

Til Bergen kommer både de tidlige maleriene og dataprintene, i tillegg til et bredt utvalg av kjernearbeider fra midten av 70-tallet til i dag. Vogel har nærmest på egenhånd definert et felt innen lydkunsten og den kinetiske kunsten som i dag følges opp av to generasjoner med kunstnere.

In a large retrospective, Lydgalleriet shows almost 30 works of the German sound sculpture pioneer Peter Vogel, with works from 1975-2011. Through his practice, Vogel has created a genre of his own, with visually stunning and intricate electronic circuits that are at the same time sculptures and interactive instruments. His shadow orchestras has inspired a whole field of solonoid controlled mechanical orchestras since it was first presented in 1989. The largest of these comes to Lydgalleriet for this show. Also the 6 meter wall piece Rhythmic Sounds will be on display. The artist will be present on the opening, Friday the 30th of November at 19.00.