+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

03

.

01

.

17

03

.

01

.

17

Radio Ferrante er en serie Skype-samtaler mellom Daniela Cascella, Natasha Soobramanien og gjester, samt lydopptak av flere bidragsytere. Den første delen av serien ble produsert av og innspilt på Lydgalleriet i Bergen i november 2016 som en del av Smarginature, et prosjekt av Cascella og Soobramanien som forsøkte å undersøke måtene språk - skrevet, muntlig eller overhørt - kan eliminere definisjon og bryte grenser. Artister, forfattere og kuratorer som er oppført nedenfor ble invitert til å diskutere deres svar på skriving av Elena Ferrante, med særlig vekt på hennes napolitanske romaner og deres sentrale tema for "smarginature" eller "oppløsende grenser".

https://writingsoundbergen.wordpress.com/2017/03/02/radio-ferrante/

Med Joanna Biggs, Kate Briggs, Cecilia Canziani, Nadia Hebson, Tomoé Hill, Jen Hofer med Rob Ray, Daniel Medin, John Douglas Millar og Frances Morgan.

1. Innledning + Tomoé Hill

I studio: Cia Rinne, Hilde Hauan. Tomoé Hill er en London-basert forfatter og omtaleredaktør ved litteraturmagasinet minor literature[s]

2. Frances Morgan

Frances Morgan er en forfatter i London. Hun skriver om musikk, film og lyd for The Wire, Sight & Sound og andre, og forsker for tiden på elektroniske musikkhistorier ved Royal College of Art i samarbeid med vitenskapsmuseet.

3. John Douglas Millar

John Douglas Millar er kritiker og dikter, og forfatter av brutalistiske lesninger: Essays on Contemporary Literature (Sternberg Press, 2016).

4. Kate Briggs

Kate Briggs er forfatter og oversetter, kjerneveileder (MFA Fine Art), Piet Zwart Institute, Rotterdam og assisterende professor i engelsk og komparativ litteratur, American University of Paris.

5. Joanna Biggs

Joanna Biggs er redaktør ved London Review of Books. Hun er medstifter av et nytt feministisk forlag, Silver Press.

6. Cecilia Canziani

Cecilia Canziani er en uavhengig kurator, fakultetadjunkt ved Accademia di Belle Arti, L'Aquila og på MA i Arts Management, American University Rome.

7. Daniel Medin

Daniel Medin er professor i komparativ litteratur ved American University of Paris og redaktør av Music & Literature magazine.

8. Nadia Hebson

Nadia Hebson er kunstner og foreleser i kunst fra Newcastle University.

9. Jen Hofer (med Rob Ray)

Jen Hofer er en Los Angeles-basert poet, oversetter, tolkning av sosial rettferdighet, lærer, strikker, bokmaker, offentlig brevforfatter, urban syklist og medgrunnlegger av språket rettferdighet og språkeksperiment samarbeidende Antena og lokalsprogets rettferdighet advokatkollektiv Antena Los Ángeles.

Radio Ferrante is a series of Skype conversations between Daniela Cascella, Natasha Soobramanien and guests, as well as audio recordings by additional contributors.The first instalment of the series was produced by and recorded at Lydgalleriet in Bergen, Norway in November 2016 as part of Smarginature, a project by Cascella and Soobramanien which sought to explore the ways in which language, or languages—written, spoken, or overheard—can elude definition and trespass boundaries.The artists, writers and curators listed below were invited to discuss their responses to the writing of Elena Ferrante, with particular emphasis on her Neapolitan Novels and their central theme of ‘smarginature’ or ‘dissolving boundaries’.

https://writingsoundbergen.wordpress.com/2017/03/02/radio-ferrante/

Featuring Joanna Biggs, Kate Briggs, Cecilia Canziani, Nadia Hebson, Tomoé Hill, Jen Hofer with Rob Ray, Daniel Medin, John Douglas Millar, and Frances Morgan.

1. Introduction + Tomoé Hill

In studio: Cia Rinne, Hilde Hauan. Tomoé Hill is a London based writer, and reviews editor at literary magazine minor literature[s].

2. Frances Morgan

Frances Morgan is a writer based in London. She writes about music, film and sound for The Wire, Sight & Sound and others, and is currently researching electronic music histories at the Royal College of Art in collaboration with the Science Museum.

3. John Douglas Millar

John Douglas Millar is a critic and poet, and author of Brutalist Readings: Essays on Contemporary Literature (Sternberg Press, 2016).

4. Kate Briggs

Kate Briggs is a writer and translator, core tutor (MFA Fine Art), Piet Zwart Institute, Rotterdam and assistant professor of English and Comparative Literature, American University of Paris.

5. Joanna Biggs

Joanna Biggs is an editor at the London Review of Books. She is a co-founder of a new feminist publishing house, Silver Press.

6. Cecilia Canziani

Cecilia Canziani is an independent curator, adjunct faculty at the Accademia di Belle Arti, L’Aquila and at the MA in Arts Management, American University Rome.

7. Daniel Medin

Daniel Medin is professor of comparative literature at the American University of Paris and editor of Music & Literature magazine.

8. Nadia Hebson

Nadia Hebson is an artist and lecturer in Fine Art at Newcastle University.

9. Jen Hofer (with Rob Ray)

Jen Hofer is a Los Angeles-based poet, translator, social justice interpreter, teacher, knitter, book-maker, public letter-writer, urban cyclist, and co-founder of the language justice and language experimentation collaborative Antena and the local language justice advocacy collective Antena Los Ángeles.