+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

11

.

05

.

18

03

.

06

.

18

Cevdet Erek

Lydgalleriet presenterer den tyrkiske kunstneren Cevdets Ereks arbeid med rytme, som involverer lyd, objekter og performance. Utstillingen tar utgangspunkt i Ereks pågående prosjekt Rulers and Rhythm Studies. Siden 2007 har Erek utviklet en serie av linjaler som tillater å oversette tidsbaserte mønstre til et romlig forhold. 

Ereks arbeid peker på rytme som et transsensorisk fenomen; noe som ligger bak det som kan høres og sees og som gjennomstrømmer tingene. Ereks linjaler fungerer samtidig som et verktøy som på underfundig og poetisk vis muliggjør kombineringen av ellers atskilte måter å rasjonalisere tidsbaserte og romlige forhold. Dermed åpnes det opp for å  etablere imaginære tidslinjer og forbindelser mellom begivenheter i tid, historie og erindring. 

Rytme og rytmiske mønstre er i det hele tatt et nøkkelbegrep for Cevdet Ereks arbeid, som er preget av hans bakgrunn i arkitektur og lyd. Han jobber på tvers av forskjellige formater både i musikalske performancer og i utstillingsprosjekter hvori han kombinerer lyd, tegninger, objekter, ofte i en stedsspesifikk kontekst. Dette har bl.a. manifestert seg i store arkitektoniske inngrep, som kunne oppleves i hans bidrag til dOKUMENTA 13 i 2012, Istanbulbiennalen i 2015 og på den 57ende Veneziabiennalen i 2017. 

Kuratert av Rune Søchting. Takk til lån av verk til AKINCI, foto Peter Cox.

Lydgalleriet presents the Turkish artist Cevdet Erek’s work with rhythm involving sound, objects and performance. The exhibition is centrered around Erek’s ongoing project Rulers and Rhythm Studies. Since 2007 Erek has developed a series of rulers that allows one to translate temporal patterns into spatial relations. 

Erek’s work points towards rhythm as a transsensorial phenomenon and as something that lies beyond what can be heard or seen. At the same time, Erek’s rulers function as suggestive and poetic tools allowing for a combination of otherwise separate ways to rationalise temporal and spatial relations. The work makes it possible to establish imaginary timelines and connections between events in time, history and memory.

Rhythm and rhythmical patterns are a key aspect in Cevdet Erek’s work, and clear marks of his background in architecture and sound. He works across various formats including musical performances and exhibtions with sound, drawings and objects, often in a site-specific context. This body of work has manifested itself, among others, in large-scale architectural interventions which could be experienced in his contributions to dOCUMENTA 13 in 2012, the Istanbul Biennial in 2015 and at the 57th Venice Biennial in 2017. 

Curated by Rune Søchting. Courtesy of AKINCI, photo Peter Cox.