+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

19

.

10

.

23

21

.

10

.

23

School of Noise

Lydgalleriet og Ny Musikk Bergen har i disse dager besøk av School of Noise fra London. På Lydgalleriet denne uken er det mange skoleelever fra Nordnes og Christi Krybbe skoler som har utforsket og lært om gøyale lyder, instrumenter og opptaksmetoder sammen med School of Noise.
På lørdagens Store Kraypylkonsert i regi av NyMusikk Krapyl i Grieghallen, blir det fremført en serie korte improvisasjoner som ble til under skole-verkstedene på Lydgalleriet. School of Noise ble opprettet av i 2015, og holder til i London. De reiser til skoler og festivaler over hele verden for å oppmuntre folk til å lytte til verden rundt seg og ha det gøy med lyd ved hjelp av ulike musikalske og vitenskapelige apparater. Samarbeidet er støttet av Bergen kommune.

Billetter kan kjøpes her: "Betal hva du vil", du kan velge hvor mye du vil og kan betale for billetten. På denne måten sikrer vi at konserten er tilgjengelig for et bredere publikum, uavhengig av økonomiske muligheter. Foto: Dan Mayfield/ School of Noise.

Lydgalleriet and Ny Musikk Bergen currently have a visit from the School of Noise from London. This week at Lydgalleriet, many schoolchildren from Nordnes and Christi Krybbe schools have been exploring and learning about fun sounds, instruments and recording methods alongside the School of Noise. During Saturday's Store Krapylkonsert, organised by NyMusikk Krapyl in Grieghallen, a series of short improvisations created during the school workshops at Lydgalleriet will be performed. School of Noise was established in 2015 and is based in London. They travel to schools and festivals worldwide to encourage people to listen to the world around them and have fun with sound using various musical and scientific devices. This collaboration is supported by Bergen City Council.

Tickets can be purchased here: Sliding scale/ choose how much you want to and can pay for the ticket. This way, we ensure that the concert is accessible to a wider audience, regardless of financial means. Photo: Dan Mayfield/ School of Noise.