+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

04

.

04

.

08

04

.

05

.

08

Brandon LaBelle

Lydgalleriet presenterer en soloutstilling med en av de virkelig anerkjente kunstnerne i lydkunstfeltet. Den mye omtalte og publiserte kunstneren Brandon LaBelle viser tre verk, hvorav to er helt nye.

På loftet er 26 høyttalere stilt opp som slagere i et buekorps, med det mål å fremstille Guy Debords kanoniserte tekst “La Société du spectacle” som skarptrommeslag. I hovedrommet nede viser vi en ny versjon av “Radio Memory”. Her tar LaBelle utgangspunkt i minner knyttet til en sang eller en spesifikk lyd som er sendt til kunstneren fra hele verden.

I versjonen på Lydgalleriet har LaBelle konstruert arkitektoniske modeller basert på flere av minnene og presenterer disse som videosekvenser. Til denne utstillingen åpner vi også opp mot gaten utenfor Lydgalleriet, med prosjektet “Hearing Things” som blir vist gjennom skjermer i vinduene og høyttalere på ytterveggen. I “Hearing Things” ber LaBelle mennesker om å beskrive lyder de får presentert gjennom hodetelefoner.

Foto: Lydgalleriet.

Lydgalleriet is proud to present a solo exhibition with one of the truly renowned artists in the field of sound art. The much talked about and published artist Brandon LaBelle shows three works, two of which are brand new.

In the attic, 26 speakers are lined up as percussionists in a bow corps, with the aim of producing Guy Debord's canonized text "La Société du spectacle" as a snare drum beat. In the main room downstairs we show a new version of "Radio Memory". This project is based on memories related to a song or a specific sound that has been sent to the artist from all over the world.

In the version in for Lydgalleriet, LaBelle has constructed architectural models based on several of the memories and presents these as video sequences. For this exhibition, we also open up to the street outside the gallery with the project "Hearing Things" which is shown through screens in the windows and speakers on the outer wall. In "Hearing Things", LaBelle asks people to describe sounds they get presented through headphones.

Photo: Lydgalleriet.