+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

01

.

10

.

15

25

.

10

.

15

Niklas Adam

Velkommen til Situation Aught av kunstneren Niklas Adam. Verket forsøker å påkalle seg og kaste lys på vaner som danner vår oppfatning av virkeligheten. Et skulpturelt sonisk landskap der publikum kan lytte og observere materialer som blir levende og manifesterer seg i musikk. Dette kinetiske ensemblet består av tre deler. Reverie III, Vifte Med Stanniol Ovenpå Fjernsyn og Hjemfalden Til Tiden og Tilfældige Udvalgte Kombinationer.

Niklas Adam (1986, Danmark, for tiden basert i Oslo, Norge) undersøker mulighetene og grensene mellom visuell kunst og musikk for å bryte løs fra de tradisjonelle atferdsmønstre av lytting, rasjonell tenkning og umiddelbarhet. Lyd, bevegelse, oppfatning og hvordan vi velger å tolke omverdenen, er gjentakende tematikker i Adams arbeid.

Hans tilnærming er preget av å stille spørsmål om musikkens ytelse og spesielt hvordan den tradisjonelle plattformen for musikk lukker muligheten for andre typer lytting i samfunnet. Hans arbeid er både krevende og tålmodig. Foto: Lydgalleriet.

Welcome to Situation Aught by artist Niklas Adam. It seeks to invoke and cast light on the habits that form our perception and decipherment of reality. A sculptural sonic landscape within which the audience may listen and observe as materials come alive, and manifest into music.

This kinetic ensemble consists of three parts.  Reverie III, Vifte Med Stanniol Ovenpå Fjernsyn and Hjemfalden Til Tiden og Tilfældige Udvalgte Kombinationer.

Hjemfalden til tiden og tilfældige udvalgte kombinationer is a self-sustaining electronic sculpture, filling time with spastic movements and acoustic occurrences. The material forms a sceleton which is animated by electricity, passed onto and running through the mechanical parts it consists of. The sculpture’s sound and movement patterns are effectuated by those who see and listen; hjemfalden til tiden og tilfældige udvalgte kombinationer is simultaneously patient and indecisive.

Reverie II is an electronic sanctuary consisting of 20 movable plastic bags. By the means of prepared electronics the work generates acoustic noise and complex oscillating motions. An environment, to enter and explore kinetically and acoustically like a garden.

Vifte Med Stanniol Ovenpå Fjernsyn is a temporary collection of objects that assembles visual and auditive noise.

Niklas Adam (1986, Denmark, currently based in Oslo, Norway) examines the ability of work on the border between visual art and music to break loose from the traditional behavioral patterns of listening, rational thinking and immediacy. Sound, movement, perception and how we choose or are confined, to interpret the outside world, is a recurring theme in Adam’s work. His approach is characterized by questioning the performance of music and especially how the traditional platform for music closes off the possibility for other types of listening in society. His work is both demanding and patient. Photo: Lydgalleriet.