+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

07

.

02

.

20

01

.

03

.

20

Ingrid Berven, Cecilie Løveid

I samarbeid med årets utgave av LitFestBergen, presenterer Lydgalleriet SKRIVESPILLET; en nyprodusert kinematografisk installasjon av kunstner Ingrid Berven og forfatter Cecilie Løveid.

SKRIVESPILLET har flere tematiske tråder, men forholdet til språk og ulikheter i vår måte å oppfatte kryssende samtaler i hverdagen står sentralt. Installasjonen består av filmsekvenser tatt opp under forfatterstudentenes lunsj på SKA – Skrivekunstakademiet i Hordaland. Skrivekunsten beskrives i blant annet spilltermer der dialogene er fiktive og inngår som lydelement i rommet. Kortere dialogsekvenser møter hverandre som luftige fragmentariske diskusjoner om forfattermetoder med spørsmål og misforståelser, forvirring og avbrytelser; med kommentarer om mat som en stadig insisterende gjentagelse.

Ingrid Berven har bakgrunn i musikk og visuell kunst og har i SKRIVESPILLET invitert forfatter og dramatiker Cecilie Løveid. Utstillingen inngår i programmet til den Internasjonale Litteraturfestivalen i Bergen og åpner fredag 7. februar kl. 19:00 og står frem til 1. mars med åpningstider tors-søndag 12–17.

Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Hjelpefond. Foto: Ingrid Berven.

In collaboration with LitFestBergen, Lydgalleriet presents SKRIVESPILLET; a newly produced cinematographic installation by artist Ingrid Berven and author Cecilie Løveid.

SKRIVESPILLET has several thematic threads, with the relation to language and differences in our way of perceiving intersectional conversations in everyday life being central. The installation consists of film sequences recorded during the literature students lunch at SKA - Skrivekunstakademiet i Hordaland. Writing is described in, amongst other things, gaming terms where the dialogues are fictitious and form part of the sound elements. Shorter dialogue sequences meet as airy fragmentary discussions of writing methodology with questions and misunderstandings, confusion and interruptions; with comments on food as an ever-insistent repetition.

Ingrid Berven has a background in music and visual arts and has invited writer and playwright Cecilie Løveid in SKRIVESPILLET.

The exhibition is part of the program of the International Literature Festival in Bergen, opens Friday 7th February and is open until March 1st with opening times Thurs–Sunday 12–17.

The project is supported by Billedkunstnernes Hjelpefond. Photo: Ingrid Berven.