+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

09

.

10

.

14

12

.

10

.

14

Jacob Sikker Remin, Marieke Verbiesen & Raquel Meyers

Gameboy Music Performance av Søren Andreassen @ 21:30

Etterfulgt av DJ Opitz

Sonic Game Space, viser verk av Jacob Sikker Remin, Marieke Verbiesen & Raquel Meyers, alle sammenkoblet gjennom sitt arbeid i tidlig konsollkunst.

Deres produksjon spenner over et spekter av former, inkludert videoer, ytelse og levende musikk, skulptur og installasjon, som ofte strekker seg utover dataskjermen. Hver av dem bruker en dirent tilnærming og estetikk, de har tidligere samarbeidet on- og offline.

Oppretter arbeid med utdatert maskinvare, "datert" maskineri, klassiske spillkonsoller, instrumenter og brukerenheter.

Kombinerer håndverk og teknologi med hardt arbeid, samarbeid og moro.

Mer informasjon og verkene finner du her:

http://micro.bek.no/sonicgamespace/

Gameboy Music Performance by Søren Andreassen @ 21:30

Followed by  DJ Opitz

Sonic Game Space, shows works by Jacob Sikker Remin, Marieke Verbiesen & Raquel Meyers, all connected trough their work in early game console art.

Their output spans a spectrum of forms including videos, performance & live music, sculpture & installation, often extending beyond the computer screen. Each of them using a dirent approach and aesthetic, they have in the past collaborated on- and offline.

Creating works with outdated hardware, dated machinery, classic game consoles, instruments & user devices.

Combining craft and technology with hard work, collaboration and fun.

More information & the works can be found here:

http://micro.bek.no/sonicgamespace/