EN

/

NO

14

.

11

.

20

14

.

11

.

20

speakerspeaker er en plattform for eksperimentell skriving, kritisk dialog, samtale, spoken word og lydverk.

Hver utgave av speakerspeaker formes i to deler: en trykket journal og en podcast, utgitt tre ganger i året. Tidsskriftet søker å åpne for temaer som er til stede i dagens kunstdiskurs.

Hver utgave nærmer seg en ny tematikk eller politikk gjennom en samling av ulike stemmer. Ved å kombinere nye og upubliserte forfattere sammen med etablerte og publiserte forfattere, forsøker speakerspeaker å tilgjengeliggjøre et mangfold av perspektiver, tanker og tilnærminger til skriving. Hver utgave inneholder et bredt spekter av sjangre, fra poesi til kritisk essay, grafiske tekster til manifest, fiksjon til observasjonsskriving, manus til notasjon. Hver podcast inneholder et intervju eller samtale rundt tidsskriftets emne, samt spoken word og lytverk fra både nye og etablerte kunstnere og musikere.

Utgaven failure lanseres denne kvelden i samarbeid med aerial. Mer info kommer!

Foto/design: speakerspeaker.

speakerspeaker is a platform for experimental writing, critical dialogue, conversation, spoken word and sound art works.

Each issue of speakerspeaker forms in two parts: a printed journal and a podcast, published three times a year. The journal seeks to open up topics present in current art discourse.

Each issue approaches a different theme or politic through a collection of different voices. Combining emerging and unpublished writers alongside established and published writers, speakerspeaker seeks to gain a multiplicity of view points, thoughts and approaches to writing; this in turn complicates the theme of each journal to productive and generative means creating new perspectives. Each journal includes a wide range of genres, from poetry to critical essay, graphic texts to manifestos, fiction to observational writing, scripts to scores. Each podcast contains an interview or conversation around the topic of the journal, and the inclusion of spoken word and sound art works from both emerging and established artists and musicians.

The edition failure will be launched this evening in collaboration with aerial. More info to come!

Photo/design: speakerspeaker.