+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

14

.

11

.

20

14

.

11

.

20

Magdaléna Manderlová, Lisa Colette Bysheim & Putli Hellesen, Robert Carter & Pedro Riva, Emilie Wright, Hanne Lippard, Salomé Voegelin, Danja Burchard, Said Warya

Dobbel lansering av silence og failure på Lydgalleriet denne kvelden. Arrangementet livestrømmes her kl. 18.30 –22.00:

https://www.youtube.com/watch?v=EawXChXjLdY&feature=youtu.be

Program:

Lyttesesjon med Magdaléna Manderlová

Bevegelse og stemmekoreografi med Lisa Colette Bysheim & Putli Hellesen

Performativ opplesning med Robert Carter & Pedro Riva

Lyd performance med Emilie Wright

Lyttesesjon med Hanne Lippard

Performativ opplesning med Danja Burchard

Performativ opplesning på Zoom med Salomé Voegelin

DJ sett med Said Warya

***

speakerspeaker er en plattform for eksperimentell skriving, kritisk dialog, samtale, spoken word og lydverk. Hver utgave formes i to deler: en trykket journal og en podcast, utgitt tre ganger i året. Tidsskriftet søker å åpne for temaer som er til stede i dagens kunstdiskurs.

Hver utgave nærmer seg en ny tematikk eller politikk gjennom en samling av ulike stemmer. Ved å kombinere nye og upubliserte forfattere sammen med etablerte og publiserte forfattere, forsøker speakerspeaker å tilgjengeliggjøre et mangfold av perspektiver, tanker og tilnærminger til skriving. Hver utgave inneholder et bredt spekter av sjangre, fra poesi til kritisk essay, grafiske tekster til manifest, fiksjon til observasjonsskriving, manus til notasjon. Hver podcast inneholder et intervju eller samtale rundt tidsskriftets emne, samt spoken word og lytverk fra både nye og etablerte kunstnere og musikere.

Foto/design: speakerspeaker.

speakerspeaker double launch: on silence & failure, a collaborative event at Lydgalleriet. The event will be livestreamed here between 18.30–22.00: https://www.youtube.com/watch?v=EawXChXjLdY&feature=youtu.be

Program for the evening:

Sound-work listening session with Magdaléna Manderlová

Dance and voice performance with Lisa Colette Bysheim & Putli Hellesen

Performative reading with Robert Carter & Pedro Riva

Sound performance with Emilie Wright

Sound-work listening session with Hanne Lippard

Performative reading with Danja Burchard

Performative reading over Zoom with Salomé Voegelin

DJ set with Said Warya

***

speakerspeaker is a platform for experimental writing, critical dialogue, conversation, spoken word and sound art works.

Each issue forms in two parts: a printed journal and a podcast, published three times a year. The journal seeks to open up topics present in current art discourse.

Each issue approaches a different theme or politic through a collection of different voices. Combining emerging and unpublished writers alongside established and published writers, speakerspeaker seeks to gain a multiplicity of view points, thoughts and approaches to writing; this in turn complicates the theme of each journal to productive and generative means creating new perspectives. Each journal includes a wide range of genres, from poetry to critical essay, graphic texts to manifestos, fiction to observational writing, scripts to scores. Each podcast contains an interview or conversation around the topic of the journal, and the inclusion of spoken word and sound art works from both emerging and established artists and musicians.

Photo/design: speakerspeaker.