+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

11

.

01

.

19

03

.

02

.

19

Nora Adwan

Artist talk og samtale om prosjektet på KMD 4. februar kl. 16:30!

Lydgalleriet er glade for å presentere utstillingen Speaking Signs av den bergensbaserte kunstneren Nora Adwan. Arbeidet hennes analyserer subjektdannelsen av den muslimske kvinnen i Vesten gjennom defragmentering av flere identitetslag: Kvinne, feminist, kunstner, diaspora, innvandrer, vestlig.

Installasjonen er komponert av Nora Adwans opptak, tekster, lydlandskap og fotografier; rester av en personlig reise tatt de siste årene. Speaking Signs adresserer kompleksiteten av ideer angående hjemland, kulturidentitet, inkludering / utestenging samt enkeltmenneskers frihet og selvbestemmelsesrett i et samfunn.

Med utgangspunkt i at store ord og ideer som migrasjon og integrasjon ikke gir plass for å forstå individer eller kombinere deres eksistens og følelsesliv, utløser de poetiske tekstene, vokalsoloene, harmoniene, akkordene og dissonansene i Speaking Signs, sammen med bilder fra Midtøsten, tanker og minner om skjulte aspekter og påvirkninger i livet.

Støttet av Norsk Kulturråd. Foto: Bent Synnevåg/Lydgalleriet.

Artist talk and conversation about the project at KMD 4th February 4.30.p.m.!

Lydgalleriet is proud to present the exhibition Speaking Signs by Bergen-based artist Nora Adwan. Her work analyses the subject-formation of the Muslim Woman in the West through defragmentation of her multiple layers of identity: Woman, feminist, artist, diaspora, immigrant, westerner.

Nora Adwan’s recordings, texts, soundscapes and photography compose the installation, and are remnants of a personal journey taken over the last years. Speaking Signs addresses the complexity of ideas around homeland, cultural identity, inclusion/exclusion, and freedom and self-determination of individuals in a society.

With the starting point that big words and ideas like migration and integration don’t give space for understanding individual people, their lives and feelings, Speaking Signs combines poetic texts, solo voices, harmonies, chords and discords, together with images from the Middle East which trigger thoughts and memories and serve as a focus for invisible aspects and influences in life. The sound piece is an expression of living between cultures; exploring both personal narratives as well as giving space for other voices.

Supported by Arts Council Norway. Photo: Bent Synnevåg/Lydgalleriet.