+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

15

.

02

.

19

07

.

04

.

19

Jacob Kirkegaard

PARABOL - i samarbeid med Kunsthall 3.14 velger Lydgalleriet et lydarbeid som vil bli mediert gjennom den parabolske høyttaleren plassert i galleriets inngangsparti. Med en spesiell fokus på kommisjoner og redigeringer, tilbyr høyttalerens tilstøtende beliggenhet en atmosfære og modus som adresserer den samtidige utstillingen oppe i Kunsthall 3.14.

Stereocilia for 2 Ears er et lydverk redigert fra akustiske opptak av spontane oto-akustiske utslipp - klynger av samtidig utstrålede toner fra begge ører hos en enkelt person.

Tegning: Signe Lupnow.

PARABOL - in collaboration with Kunsthall 3.14, Lydgalleriet selects a sound work that will be featured through their parabolic loudspeaker sited in the gallery's entrance hall. With a particular focus on special commissions and edits, the loudspeaker's adjacent location offers an ambience and mode of address corresponding with the simultaneous exhibition.

Stereocilia for 2 Ears is a sound work edited from acoustic recordings of spontaneous otoacoustic emissions - clusters of simultaneously emitted tones from both ears of a single person.

Drawing: Signe Lupnow.