+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

16

.

06

.

23

27

.

08

.

23

Magdaléna Manderlová

Straw bales er et lydessay satt sammen av opplest tekst, musikkfragmenter og opptak fra naturen. Gjennom verket vekker Magdaléna Manderlová sine lydlige minner av en spesiell fugl (tårnseiler/apus apus) gjennom skriving, og trekker sammenhenger mellom fuglens stemme, hennes forfedre og deres yrker.

Manderlová undersøker nærmere sin kulturelle bakgrunn og personlige historie, og kommer fra en industriell region der kullgruvedrift har vært tett vevd inn i menneskers liv. Straw bales finnes i en tospråklig utgave på engelsk og tsjekkisk. Verket inkluderer sangen 'Sarajevo' av Jaromír Nohavica (Warner Music Czech Republic, 1996) og opptaket 'Atlantic Canary recording' av Patrik Åberg (innspilt på Los Lajas, Tenerife, Kanariøyene, 2016). Det er også brukt sitater fra 'Černá hvězda', et essay av Jan Balabán og 'The Letters of Virginia Woolf' av Virginia Woolf.

Straw bales ble utgitt på Breton Cassette i 2022, og Lydgalleriet publiserte den skriftlige versjonen av verket i Blue Rinse Papers i 2021. Tekst, musikk og opptak av Magdaléna Manderlová (opptak fra Kozmické louky, Dolní Benešov, Løkken Verk og Sulaymaniyah, fra 2019-21).

Magdaléna Manderlová er en tverrfaglig kunstner bosatt i Trondheim. I sin praksis liker hun å tenke, føle og drømme gjennom lyd og utforsker lytting som et verktøy for å engasjere seg med verden. Hun søker gjensidige måter å relatere seg til og engasjerer seg ofte med steder og omgivelser ved å gå og tilbringe tid med dem. Hennes verk i form av lydessays, opptak fra naturen, deltakende lydvandringer, stedsrelaterte prosjekter, konserter og skrifter har blitt presentert internasjonalt. Manderlová er utdannet ved kunstakademiene i Ostrava, Tsjekkia, og Trondheim, Norge.

PARABOL er et samarbeid med Kunsthall 3.14 der Lydgalleriet velger ut et lydverk til den parabolske høyttaleren plassert i Kunsthall 3.14s inngangsparti. PARABOL har et spesielt fokus på soniske verk som komplimenterer utstillingene i overetasjen ved å by på alternative ytringsformer.

Foto: Erik Mowinckel.

Straw bales is a sonic essay composed of spoken word, fragments of music and field recordings. Through it, Magdaléna Manderlová unwinds her sonic memories of a particular bird (Common swift/Apus apus) through writing, and draws connections between the bird's voice, her ancestors, and their life occupation.

Manderlová looks closely at her cultural background and personal history, coming from an industrial region where black coal mining has been woven tightly into people's lives. Straw bales exists bilingually in English and Czech. The piece includes the song 'Sarajevo' by Jaromír Nohavica (Warner Music Czech Republic, 1996); and 'Atlantic Canary recording' by Patrik Åberg (recorded at Los Lajas, Tenerife, Canary Islands, 2016). There are quotes from 'Černá hvězda‘, an essay by Jan Balabán, and 'The Letters of Virginia Woolf‘, by Virginia Woolf.

Straw bales was released on Breton Cassette in 2022, and Lydgalleriet published the written version of the piece for Blue Rinse Papers, 2021. Text, music and field recordings by Magdaléna Manderlová (field recordings from Kozmické louky, Dolní Benešov, Løkken Verk and Sulaymaniyah, from 2019-21).

Magdaléna Manderlová is a multidisciplinary artist based in Trondheim. In her practice, she likes to think, feel and dream through sound and explores listening as a tool to engage with the world. She seeks reciprocal ways of relating and often engages with places and environments by walking and spending time with them. Her works in the form of sonic essays, field recordings, participatory sound walks, site-specific projects, concerts, and writings, have been presented internationally. Manderlová is educated in the art academies in Ostrava, Czech Republic, and Trondheim, Norway. 

PARABOL is a collaboration with Kunsthall 3.14 , where Lydgalleriet selects a sound work for the parabolic loudspeaker sited in Kunsthall 3.14's entrance hall. PARABOL has a particular focus on sonic commissions and edits and offers a mode of address complementing the exhibitions in the main upstairs spaces.

Photo: Erik Mowinckel.