+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

08

.

03

.

18

01

.

04

.

18

Sue Tompkins

Lydgalleriet

Scroll for English

Sue Tompkins jobber med tekst som stedfortreder for både lyd og mening, og åpner en ny utstilling med tekstbaserte kunstverk på Lydgalleriet. Hun henter inspirasjonen sin fra hendelser i hverdagen og erfaringer derfra, som hun igjen setter inn i en annen kontekst gjennom skriving – og gir det en ny form for rytme på papiret. Gjennom arbeidet sitt overfører hun performative elementer som rytme, tempo og komposisjon over til gallerirommet i form av todimensjonale arbeider. 

Åpningen av Sue Tompkins sin utstilling inkluderer også en eksklusiv visning av en ny film av kunstneren Luke Fowler. Country Grammar – en film på 18 minutter overført til digital fra 16 mm-film – har som sitt utgangspunkt en tekstperformance av Tompkins fra 2003 med samme navn. Kun denne ene visningen, i samarbeid med Borealis- festival for eksperimentell musikk, 8. mars kl. 17.30.

Foto: The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow.

Sue Tompkins uses text and the printed word to represent both sound and meaning, and opens a new exhibition of her text on paper works at Lydgalleriet. Drawing inspiration from everyday events and experiences she recontextualises them through writing, and gives them a different kind of rhythm on paper. Through her work she transfers multi-dimensional performance ideas of rhythm, tempo and composition in to the gallery space. 

The opening of Sue Tompkins' exhibition will also include an exclusive screening of a new film by artist Luke Fowler. Country Grammar, an 18-minute film transferred to digital from 16mm, takes as its starting point a 2003 text performance by Tompkins of the same name, but is far from a documentation of the work. Only this one screening, in colaboration with Borealis- festival for experimental music, 8th March 5.30 pm.

Photo: courtesy the artist and The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow.