+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

08

.

03

.

18

01

.

04

.

18

Sue Tompkins

Sue Tompkins jobber med tekst som stedfortreder for både lyd og mening, og åpner en ny utstilling med tekstbaserte kunstverk på Lydgalleriet. Hun henter inspirasjonen sin fra hendelser i hverdagen og erfaringer derfra, som hun igjen setter inn i en annen kontekst gjennom skriving – og gir det en ny form for rytme på papiret. Gjennom arbeidet sitt overfører hun performative elementer som rytme, tempo og komposisjon over til gallerirommet i form av todimensjonale arbeider. 

Åpningen av Sue Tompkins sin utstilling inkluderer også en eksklusiv visning av en ny film av kunstneren Luke Fowler. Country Grammar – en film på 18 minutter overført til digital fra 16 mm-film – har som sitt utgangspunkt en tekstperformance av Tompkins fra 2003 med samme navn. Kun denne ene visningen, i samarbeid med Borealis- festival for eksperimentell musikk, 8. mars kl. 17.30.

Foto: The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow.

Sue Tompkins uses text and the printed word to represent both sound and meaning, and opens a new exhibition of her text on paper works at Lydgalleriet. Drawing inspiration from everyday events and experiences she recontextualises them through writing, and gives them a different kind of rhythm on paper. Through her work she transfers multi-dimensional performance ideas of rhythm, tempo and composition in to the gallery space. 

The opening of Sue Tompkins' exhibition will also include an exclusive screening of a new film by artist Luke Fowler. Country Grammar, an 18-minute film transferred to digital from 16mm, takes as its starting point a 2003 text performance by Tompkins of the same name, but is far from a documentation of the work. Only this one screening, in colaboration with Borealis- festival for experimental music, 8th March 5.30 pm.

Photo: courtesy the artist and The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow.