+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Performance begynner kl. 18.00, dørene åpner 17.30

10

.

03

.

18

10

.

03

.

18

Sue Tompkins

Dørene åpner 17:30, performance begynner 18:00

Billett: 75,-/50- https://borealis.ticketco.events/no/nb/e/suetompkins_stststeadicamhigh_borealis2018

Dette er en fantastisk mulighet til å høre et splitter nytt performativt tekstarbeid av Sue Tompkins, fremført inne i utstillingen hennes. Beskrevet som «utstrakte øvelser i fri assosiasjon: performancepoesi som beveger seg fra tekstsiden til stemmen, fra tale til sang, fra sang til signal, fra signal til ren lyd», tar Sue Tompkins utgangspunkt i sine erfaringer som vokalist i den nå oppløste post-punk gruppen Life Without Buildings når hun plasserer sine tekster i en intuitiv og personlig kontekst, der energien fra livebandet fremdeles synes å frese bak henne. Skrevet, men likefullt improvisert, bringer fremføringene tekstene ut av den skrevne siden og settes inn i en unik kombinasjon av betont tale og avbrutt bevegelighet. Presentert i samarbeid med Borealis.

Foto: Thor Brødreskift

Doors open 5.30 pm, performance starts 6.00 pm.

Tickets 75,-/50,- https://borealis.ticketco.events/no/nb/e/suetompkins_stststeadicamhigh_borealis2018

An exciting opportunity to hear a brand new performative text work by British artist Sue Tompkins performed within the white cube of her Lydgalleriet exhibition. Described as «strung- out exercises in associative free thought: performance poetry that moves from the page to the voice, from speech to song, from song to signal, from signal to pure sound». Sue Tompkins draws on her experiences as lead singer with now disbanded post-punk group Life Without Buildings to place her texts in a visceral yet intimate context, where the energy of the live band still fizzles behind her. Written, yet improvised, her performances bring her texts off the page with a unique combination of inflected speech and interrupted movement. Presented in collaboration with Borealis festival.

Photo: Thor Brødreskift