+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

18

.

11

.

22

18

.

12

.

22

NyMusikks Komponistgruppe

Heller enn å betrakte territorie som en geografisk definisjon rommer den her områder som kunnskap, aktivitet og erfaringer. Tematikken i de syv prosjektene spenner fra barndomshjem i Honningsvåg i Nord-Norge til minner og iboende hukommelse blant aldrende demente, fra stil og uttrykk i dukketeaterkunst til modernisme tolket gjennom den russiske schizofrene koreografen Nijinskys sinn, fra historie og tegn i landskapet som leder til Helnes fyr, til geologiske lag under Blåisens overflate i Finse, og derfra igjen til dans som en form for overlevelse i Fortalezas favelaer.

I utstillingen Territories, initiert av nyMusikks Komponistgruppe, har komponistene Tine Surel Lange, Mathieu Lacroix, Martin Taxt, Else Olsen Storesund, Solveig Sørheim, Mike McCormick, Kristian Skårbrevik og Ulf A. S. Holbrook samarbeidet med billedkunstnerne Emma Gunnarsson, Oscar Debs, Eirik Blekesaune, komponist Solveig Sørheim og arkitekt Cecilie Andersson, profesor i geofysikk Karen Mair, koreograf Katiana Pena, skuespiller Lola Katzenberger, danser Tonje Aas Molnes og filmskaper Mateo R. Christensen – og dukketeaterkunstner Kira Hall.

Denne interimvisningen av Territories inkluderer også åpningen av den permanente lydinstallasjonen «Lyttekammers» av komponistene Else Olsen Storesund og Solveig Sørheim og arkitekt Cecilie Andersson på Siljuslåtten Sykehjem, og et åpent seminar ved Lydgalleriet lørdag 19. november.

Presentasjonene modereres av kunstnerisk leder i nyMusikk Bjørnar Habbestad. Seminaret vil bli holdt på engelsk!

Program:
14:00 Introduksjon av prosjektet av kurator Ulf A.S. Holbrook

14:10 Kunstnerintervjuer med Bjørnar Habbestad. Følgende samarbeid blir diskutert:

«Genius Loci» - komponist Martin Taxt og kunstner Eirik Blekesaune og «Helnes» - komponist Tine Surel Lange og visuell kunstner Emma Gunnarsson

«Land curves» - komponist Ulf Holbrook og geofysiker/lyddesigner Karen Mair

«Territories of mind and modernism» - komponist Mathieu Lacroix og videokunstner Oscar Debs

15:10 Pause

15.30 «Visit- Under Revision» - komponist Mike McCormick og dukketaterkunstner Kira Hall

«Two cities; sounds, textures and movements in Fortaleza, Brazil and Ålesund, Norway» - komponist Kristian Skårbrevik, koreograf Katiana Pena og skuespiller/filmskaper Lola Katzenberger, danser Tonje Aas Molnes og filmskaper Mateo R. Christensen

«Lyttekammers» - komponist Else Olsen Storesund, komponist Solveig Sørheim og arkitekt Cecilie Andersson

Kuratert av Ulf A. S. Holbrook. Støttet av Norsk Kulturråd, Bergen Kommune og nyMusikk Bergen. Foto: Kobie Nel.

Rather than considering territory as a geographical definition, it includes areas such as knowledge, activity and experiences. The themes in the seven projects range from childhood homes in Honningsvåg in northern Norway to memories and inherent memory among aging dementia patients, from style and expression in puppet theatre art to modernism interpreted through the mind of the Russian schizophrenic choreographer Nijinsky, from history and signs in the landscape leading to Helnes lighthouse, to geological layers beneath the glacier Blåisen surface in Finse, and from there again to dance as a form of survival in Fortaleza’s favelas.

In the long term collaborational project Territories, initiated by nyMusikks Komponistgruppe and started in 2021 – composers Tine Surel Lange, Mathieu Lacroix, Martin Taxt, Else Olsen Storesund, Solveig Sørheim, Mike McCormick, Kristian Skårbrevik and Ulf A. S. Holbrook in collaboration with visual artists Emma Gunnarsson, Oscar Debs, Eirik Blekesaune, Solveig Sørheim and architect Cecilie Andersson, professor of geophysics Karen Mair, choreographer Katiana Pena, actor Lola Katzenberger, dancer Tonje Aas Molnes and filmmaker Mateo R. Christensen – and puppeteer Kira Hall.

This interim presentation of Territories includes the opening of a permanent sound installation «Lyttekammers» by composers Else Olsen Storesund and Solveig Sørheim and architect Cecilie Andersson at Siljuslåtten Sykehjem, and an open seminar at Lydgalleriet on Saturday 19th November, moderated by artistic director in nyMusikk Bjørnar Habbestad, and  held in English.

Program:
14:00 Introduction of the project by curator Ulf A.S. Holbrook

14:10 Artist interviews with Bjørnar Habbestad. The following collaborations are being discussed:

«Genius Loci» - composer Martin Taxt and artist Eirik Blekesaune and "Helnes" - composer Tine Surel Lange and visual artist Emma Gunnarsson

«Land curves» - composer Ulf Holbrook and geophysicist/sound designer Karen Mair

«Territories of mind and modernism» - composer Mathieu Lacroix and video artist Oscar Debs

15:10 Break

15.30 «Visit- Under Revision» - composer Mike McCormick and puppeteer Kira Hall

«Two cities; sounds, textures and movements in Fortaleza, Brazil and Ålesund, Norway»- composer Kristian Skårbrevik, choreographer Katiana Pena and actress/filmmaker Lola Katzenberger, dancer Tonje Aas Molnes and filmmaker Mateo R. Christensen

«Lyttekammers» - composer Else Olsen Storesund, composer Solveig Sørheim and architect Cecilie Andersson

Curated by Ulf A. S. Holbrook. Supported by Arts Council Norway, Bergen City Council and nyMusikk Bergen. Photo: Kobie Nel.