+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

15

.

09

.

17

27

.

09

.

17

Eirik Brandal

Eirik Brandal er en kunstner og komponist basert i Riga, Latvia. Han viser sitt siste arbeid the es-series på Lydgalleriet, en gruppe skulpturer som kommuniserer trådløst via Wi-Fi, som komponerer i sanntid.

Polyrytmer, rytmisk motstand og mønsterstrømninger er med på å utvide ideer om den elektroniske kretsen som et økosystem; mens de inneholder moduler som påvirker hverandre,- en kommunikasjon som krever input fra andre skulpturer for å fungere. Den hørbare sammensetningen er tale uten retning, hvor nye setninger og fraser finnes opp for hver uttalelse, med den konsekvens at samtalen aldri beveger seg fremover.

Foto:

Eirik Brandal is an artist and composer based in Riga, Latvia. He will be showing his latest work the es-series at Lydgalleriet, a group of sculptures communicating wirelessly over Wi-Fi; composing in real time.

Concerned with polyrhythms, rhythmical counterpoints and streams of permutative patterns, the sculptures expand on the idea of the circuit as an ecosystem; containing modules that converse and influence each other, thus requiring input from other sculptures in order to function. The auditory composition is a sort of non-directional speech, where new “sentences” and phrasings are invented for each utterance, yet the conversation never moves forward.

Photo: