+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

17

.

08

.

18

09

.

09

.

18

Ignas Krunglevicius

Notat 1708_18 

Angående vår pågående samtale om den hurtige forverringen av økosystemet, de lite bærekraftige forholdene for den menneskelige ikke-menneskelige koeksistensen: etter å ha gjennomført grundig forskning, bekreftet komiteen vår tidligere antakelse: at språket, som teknologi, har betydelige og ofte giftige termiske problemer. Vi har funnet ut at visse setninger og uttrykk øker temperaturen i miljøet og genererer patologiske forhold for at konseptuelle virus blir spredt ukontrollert. For å løse dette problemet med «oppvarmet språk», har vi bygget «Varmebassenget». Denne enheten overfører overskuddsvarmen fra den ordinære diskursen og formidler den videre gjennom abstraksjonens eter. Fra oikos til xeno, så å si. Enheten (som i disse dager blir testet), har allerede noen konkrete resultater å vise til. Vær så vennlig og gi oss beskjed når vi kan presentere våre funn, og diskutere videre handlinger. 

Ignas Krunglevicius bor og jobber i Oslo, Norge. Nylige utstillinger inkluderer bl.a. Nam June Paik Art Center, Giheung-gu, S.Korea; 6 Moscow International Biennale for Young Art, Russia; Kunsthall Oslo; Kunstnerforbundet, Oslo; Institute of Contemporary Art, Philadelphia, USA; Henie Onstad Kunstsenter; Transmediale, HKW, Berlin, Germany; Contemporary Art Centre, Vilnius, Lithuania; Contemporary Art Museum in Krakow, Poland; Architecture Biennale - La Biennale di Venezia, Nordic pavilion, Italy; and the 19th Sydney Biennial, Australia.

Foto: Bent Synnevåg/Lydgalleriet. Video: Ignas Krunglevicius.

Memo No. 1708_18

Concerning our ongoing conversation about the rapid ecosystem deterioration towards the unsustainable conditions for the human-nonhuman cohabitation: after conducting thorough research, the comitee confirmed our previous assumptions: that language, as technology, has substantial and frequently toxic thermal issues. We have found that certain phrases and expressions raise the environmental temperature and generate pathological conditions for the conceptual viruses to be spread unchecked. To address this problem of «heated language», we have built the «Heat Sink». This device transfers the surplus heat from the mainstream discourse and dissipates it in the ether of abstraction. From oikos to xeno, so to speak. The device in question, as of now, is being tested, and we already have some tangible results to share. Please, let us know when we can present our findings and discuss further actions.

Ignas Krunglevicius lives and works in Oslo, Norway. Recent exhibitions include the Nam June Paik Art Center, Giheung-gu, S.Korea; 6 Moscow International Biennale for Young Art, Russia; Kunsthall Oslo, Norway; Kunstnerforbundet, Oslo, Norway; Institute of Contemporary Art, Philadelphia, USA; Henie Onstad Kunstsenter, Norway; Transmediale, HKW, Berlin, Germany; Contemporary Art Centre, Vilnius, Lithuania; Contemporary Art Museum in Krakow, Poland; Architecture Biennale - La Biennale di Venezia, Nordic pavilion, Italy; and the 19th Sydney Biennial, Australia, amongst others.

Photo: Bent Synnevåg/Lydgalleriet. Video: Ignas Krunglevicius.