+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

11

.

12

.

05

11

.

12

.

05

Bjørn Askefoss, Bjørnar Habbestad, Leif Inge, Jørgen Larsson, Nicholas Møllerhaug, Maia Urstad, Jana Windersen, Curated by Erlend Hammer & Steinar Sekkingstad

Søndag 11. desember utvides kaféopplevelsen på Landmark med det ypperste innen norsk lydkunst. I foreløpig mangel av et eget rom gjør Lydgalleriet sin pilotutstilling der det meste av Bergens interessante lyd allerede skjer. Og mens Fusakongen abdiserer og Kunstmisjonen gir opp sitt kall så trer en ny aktør innen Vestlandets kunstformidling ut på scenen og bukker beskjedent for en lydhør forsamling.

Dagen begynner kl. 11.00 med kuratorene i samtale om prosjektet og om problemer knyttet til hvordan man presenterer lydkunst på best mulig vis. Deretter får kunstnerne en time hver til å boltre seg og presentere verk i grenselandet mellom konsert og installasjon for å utforske rommet mellom den tiden verket tar og den tiden publikum møter verket.

Vertikale øyeblikk og lineære forløp tar sikte på å vise bredden av og kvaliteten på det som skjer innenfor Bergens veletablerte lydkunst-scene samtidig som vi har invitert noen hyggelige gjester over fjellet. Enkelte av kunstnerne er musikere som nå vil gjøre installasjoner, andre er installasjonskunstnere som eksperimenterer med et mer konsertlignende format. Felles for alle er ønsket om at lyden og rommet skal spille på lag og at viljen til å vinne er større enn frykten for å tape.

Hjemmelaget: Jørgen Larsson vil enten gjøre matspesifikk lyd basert på Landmarks meny eller han vil kondisjonere oss til å sitte stille og holde kjeft. Maia Urstad dirigerer en kassettsymfoni på bordene og Nicholas Møllerhaug gir oss fuglekvitrende pausemusikk mens Bjørnar Habbestads Tel-Art tilbyr et innblikk i hvordan folk svarer når de tar telefonen.

Bortelaget: Bjørn Askefoss presenterer sin cafe au lait og croissant-installasjon Alces. Jana Winderen presenterer gruppeprosjektet freq_out i lineær stereomiks og Leif Inge har verdenspremiere på sitt nye strekkprosjekt An Hour Hit. Sist var det Beethovens 9.000,– denne gang er det yngre og mange vil nok si lettere komposisjoner som strekkes. Tittel denne gang er – Nææ …Dessverre gjør moderne copyrightlovgivning at vi ikke kan si noe mer om akkurat den saken.

Lyd blir det lell.

Foto: Landmark/Bergen Kunsthall.

Vertikale øyeblikk og lineære forløp was a one-day exhibition on sound and spatiality. Lydgalleriet takes Landmark this Sunday to expand the café experience with the best of Norwegian sound art. The day begins at 11 a.m. with a conversation about the project and about problems related to how to present sound art in the best possible way.

Some are musicians who now want to make art installations, others are installation artists who experiment with a more concert-like format. The menu includes works by Bjørn Askefoss, Bjørnar Habbestad, Leif Inge, Jørgen Larsson, Nicholas Møllerhaug, Maia Urstad and Jana Winderen. Menu managers are Erlend Hammer and Steinar Sekkingstad.

Photo: Landmark/Bergen Kunsthall.