+

JEG VIL GJERNE MOTTA NYHETSBREV FRA LYDGALLERIET

vi benytter kun din informasjon til utsendelse av nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Jiennagoahti – et kunstverk dedikert til lytting i Bergensfjellet er et offentlig kunstprosjekt som Lydgalleriet ko-produserte mellom 2021–23, der plasseringen på Torrfjellet på Fløyen i Bergen er en påminnelse om hvordan naturens egenverdi er uløselig knyttet til kulturell identitet, og utvekslingen som i århundrer har funnet sted mellom Bergen og Sápmi.

Prosjektet er initiert av Elin Már Øyen Vister i dialog med Joar Nango, og deres idé og ønske er for Jiennagoahti å være et unikt rom for å lytte til samisk lydkunst, eksperimentell musikk og poesi.

Exterior of Jiennagoahti in snowy winter landscape

Jiennagoahti – et kunstverk dedikert til lytting i Bergensfjellet har en to-årig plassering og er et samarbeid med Bymiljøetaten i Bergen Kommune. Prosjektet er støttet av KORO/Kunst i offentlig rom, Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune, Sámediggi og Kulturrådet. Frem til åpningen av i februar 2023, fungerte Lydgalleriet produsent for prosjektet.

For å besøke Jiennagoahti, ta kontakt på booking{at}jiennagoahti.art – nøkler kan hentes i Lydgalleriet sine lokaler i Strandgaten 195.