+

JEG VIL GJERNE MOTTA NYHETSBREV FRA LYDGALLERIET

vi benytter kun din informasjon til utsendelse av nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

PARABOL er et off-site samarbeidsprosjekt Lydgalleriet har med Kunsthall 3,14 i Bergen. Lydgalleriet velger ut lydverk til den retningsstyrte høyttaleren i Kunsthall 3,14 sitt inngangsparti responsivt til hovedutstillingene på Kunsthall 3,14.

Lydverkene i PARABOL er publikums første opplevelse når de entrer inngangspartiet til Kunsthall 3,14 – som ligger i lokalene til en gammel bank. Lydgalleriets kuratering av PARABOL fokuserer på tilpassede lytteverk og kontekstuelle redigeringer som reflekterer tematikker i Kunsthall 3,14 sin kunstneriske programmering.

Arkivet til PARABOL siden 2019 er oppført nedenfor!

16
.
02
.
24
19
.
05
.
24
Make your presence known
Kobie Nel

Make your presence known er et verk av Kobie Nel, der fornemmelsen av noen andres usynlige, men hørbare tilstedeværelse trer frem i lydbildet. Troen på at en kan kommunisere med de avdødes ånder, er vevd inn i ulike aspekter av moderne kunst. Likevel har slike forbindelser ofte blitt møtt med fordømmelse fra offentligheten, og til tross for dette har spiritualismen satt sitt preg på kvinnebevegelse, kulturell politikk, media og til og med rettsmedisinsk vitenskap.

02
.
11
.
23
04
.
02
.
24
unsieged resonance
Dirar Kalash

Gjennom å ha blitt kjent med Dirar Kalashs opptak fra hverdagen i Gaza som en "usynlig" kraft som kan vende tilbake, motstå, vedvare og nå ut til steder det tilsynelatende ikke kan, har han– gitt den nåværende situasjonen– laget en ny versjon av lydverket unsieged resonance til denne utgaven av PARABOL.

08
.
09
.
23
22
.
10
.
23
(u)forstyrret: ii: Reisen starter allerede på bakken
Emily Adomah

(u)forstyrret: ii: Reisen starter allerede på bakken er et lydverk som undersøker lydforurensning og hvordan mennesker påvirkes av lydene som konstant omgir oss. Verket er satt sammen av flere små kollasjer med lyder som er stedsspesifikke. Reisen starter allerede på bakken er verkets andre sats og består av lyder tatt opp på Bergen lufthavn Flesland. Kollasjen er satt sammen for å undersøke i hvilken grad de høyfrekvente lydene man hører på en flyplass påvirker de som reiser og arbeider der. (u)forstyrret: ii: Reisen starter allerede på bakken er kuratert responsivt til Servet Koçyiğits installasjon UNCHARTED og Benjamin Gerdes videoverk Connecting the world takes every one of us i salene oppe på Kunsthall 3.14.

16
.
06
.
23
27
.
08
.
23
Straw bales
Magdaléna Manderlová

Straw bales er et lydessay satt sammen av opplest tekst, musikkfragmenter og opptak fra naturen. Gjennom verket vekker Magdaléna Manderlová sine lydlige minner av en spesiell fugl (tårnseiler/apus apus) gjennom skriving, og trekker sammenhenger mellom fuglens stemme, hennes forfedre og deres yrker.

21
.
04
.
23
04
.
06
.
23
FREE FLOW
Mariam Gviniashvili

Lydverket FREE FLOW er basert på Debris' KI-genererte fiolinsamplinger, en database som genererte verkets grunnleggende elementer av støy, glitcher og forvrengte lyder. Ved å bruke det valgte materialet, skapte hun en lydverden som står i motsetning til fiolinens tradisjonelle sonoritet; et lydbilde som er kraftfullt, rikt på teksturer, overveldende, hardt og øredøvende. Gviniashvili lot seg veilede av lydmaterialet gjennom den kompositoriske prosessen, og dramaturgien til verket ble formet fritt - gjennom en FREE FLOW.FREE FLOW er en del av Debris-prosjektet, – en serie med elektroniske komposisjoner basert på materialer generert av Demiurge lydsyntese-motoren, en maskinlæringsplattform for musikk.

24
.
02
.
23
02
.
04
.
23
Chidoribashi
Jenny Berger Myhre

Jenny Berger Myhres musikk kretser rundt personlig dokumentasjon og arkivering, intimitet, hukommelse, virkelighet og re-kontekstualisering. Hun jobber med lyd, video og foto og store deler av hennes praksis er fokusert på samarbeid. Lydverket hennes Chidoribashi er komponert med innhold fra feltopptak fra Osaka (2017) og Mexico City (2018) og med fiolin fremført og arrangert av Cisser Mæhl. Chidoribashi er kuratert av Julie Lillelien Porter i relasjon til utstillingene Re-Monument av Nina Sanadze og Smashing Monuments av Sebastián Díaz Morales.

19
.
11
.
22
05
.
02
.
23
Dancing Forest
Merete Røstad

Kan en skog være et deltakende monument? Dancing Forest er en sonisk opplevelse, satt sammen av et lydverk som fungerer som et partitur. Hvordan legemliggjør vi skogen, og hvordan legemliggjør skogen oss? Denne øvelsen lar oss utforske lytting ved å aktivere vårt eget kroppslige lydarkiv. Kroppslige lydarkiv er sammendraget av alle våre møter med lyd gjennom hele livet. La oss forestille oss at våre legemliggjorte lydarkiver (er lydsporene til våre liv) og at de skaper en fortelling om alle våre opplevelser. Kuratert av Julie Lillelien Porter som del av PARABOL, et samarbeid med Kunsthall 3.14.

21
.
05
.
22
21
.
08
.
22
Touching the Reflection
IIA KO

Nature embodies many intertwining sounds, free in their form, passing from one sound to another, touching and reflecting the environment through itself. It seems to move outside the everyday life in which it exists, and we seem to slide inside this sound.

08
.
04
.
22
08
.
05
.
22
The Nomadic Listener
Budhaditya Chattopadhyay

The Nomadic Listener er et utvidet bok- og lydkunstprosjekt som utforsker migrasjon, urban opplevelse og sonisk fremmedgjøring.

29
.
01
.
22
27
.
03
.
22
Mercury on a Wednesday
Yara Mekawei

Yara Mekawei har en forskningsbasert kunstnerisk praksis som knytter sammen ideologi fra en mytisk fortiden til den utviklede teknologien i nåtiden. Mekaweis arbeid viser ofte immaterielle aspekter av hennes kulturelle identitet i et østafrikansk samfunn.

12
.
11
.
21
16
.
01
.
22
An Echo Looped
Sarah Boulton

An Echo Looped er et opptak av et ekko som varer i atten sekunder.

03
.
09
.
21
31
.
10
.
21
Little Queer Lullaby / Listening to a Moonquake
Mor Efrony

Little Queer Lullaby – lydverk komponert for Parabol-prosjektet i forbindelse med utstillingen Irresistible Earth.

19
.
03
.
21
06
.
06
.
21
Duet/Songs
Ananda Serné

Duet /Songs er opptak av ord som etterligner lyder basert på maskingenererte transkripsjoner av insektkommunikasjon.

08
.
12
.
20
14
.
02
.
21
Harmonious Madness
Kobie Nel

Kobie Nel observerte og spilte inn sangfuglens vokal som utspant seg i løpet av utstillingen Apple Puma, fascinert av deres instinktive, territoriale og seksuelle vokalsignalisering til hverandre i løpet av sesongen.

04
.
09
.
20
25
.
10
.
20
Orogeny
Emilie Wright

Emilie Wright er en Bergen basert kunstner fra Melbourne, Australia som jobber i grenselandene mellom språk, tekst, lyd og lytting.

06
.
03
.
20
09
.
08
.
20
a financial story
Arthur Hureau

Lydverket a financial story er satt sammen av feltopptak og matematiske funksjoner; et verk konstruert gjennom å utnytte Kunsthall 3.14s symbolikk som tidligere bank og det stedsspesifikke aspektet av støyavtrykk.

10
.
01
.
20
23
.
02
.
20
Long Distance Improvisation in Real Time
Ximena Alarcón

PARABOL presenterer et fragment av Long Distance Improvisation in Real Time av Ximena Alarcón, en innspilt improvisasjon blant ni colombianske og latinamerikanske innvandrerkvinner bosatt i Oslo, Barcelona og London den 7. mai 2019.

20
.
09
.
19
08
.
12
.
19
Shotgun Architecture
Justin Bennett

Lydverket Shotgun Architecture spiller på begreper om subjektiv målbarhet, oversettelser mellom lyd og bilde og stiller spørsmål om offentlighet i offentlige rom. Lyden av et pistolskudd er tatt opp på ulike semi-offentlige åpne plasser i Zuidas, et forretningsdistrikt i Amsterdam. Stedenes akustiske og romlige signaturene ble brukt på to måter; å lage en komposisjon som utforsker resonans fra gjentagelser og feedback fra skuddene, et resultat lydende som en dramatisk realisme til en abstrakt komposisjon ikke ulik den elektroniske musikken på 1950-tallet.

21
.
06
.
19
08
.
09
.
19
Plommehagepartitur
Mari Kvien Brunvoll, Elida Brenna Linge

Plommehagepartitur er en samling av skjematiske tegninger og et lydverk inspirert av disse. Stilt ut gjennom den parabolske høyttaleren på Kunsthall 3.14.

26
.
04
.
19
09
.
06
.
19
Combined national anthems
Laurie Lax

Lydkomponenten i Combined national anthems omfatter nasjonalsangene fra Kypros, Danmark, Tyskland, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Moldova, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Storbritannia og USA, land som alle har eiketreet som sitt nasjonaltre.

15
.
02
.
19
07
.
04
.
19
Stereocilia for 2 Ears
Jacob Kirkegaard

Lydverk redigert fra akustiske opptak av spontane oto-akustiske utslipp - klynger av samtidig utstrålede toner fra begge ører hos en enkelt person.