+

JEG VIL GJERNE MOTTA NYHETSBREV FRA LYDGALLERIET

vi benytter kun din informasjon til utsendelse av nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

PARABOL er et off-site samarbeidsprosjekt Lydgalleriet har med Kunsthall 3,14 i Bergen. Lydgalleriet velger ut lydverk til den parabolske høyttaleren i Kunsthall 3,14 s inngangsparti, og kurateres som en respons til hovedutstillingene programmert på Kunsthall 3,14. Lydverkene i PARABOL er publikums første opplevelse når de entrer den store inngangen til Kunsthall 3,14, som ligger i lokalene til en gammel bank. Lydgalleriets programmering av PARABOL fokuserer på unge nyetablerte kunstnere, samt redigeringer og tilpasninger av lydverk.

Arkivet til PARABOL er oppført nedenfor.

21
.
05
.
22
21
.
08
.
22
Touching the Reflection
IIA KO

Nature embodies many intertwining sounds, free in their form, passing from one sound to another, touching and reflecting the environment through itself. It seems to move outside the everyday life in which it exists, and we seem to slide inside this sound.

08
.
04
.
22
08
.
05
.
22
The Nomadic Listener
Budhaditya Chattopadhyay

The Nomadic Listener er et utvidet bok- og lydkunstprosjekt som utforsker migrasjon, urban opplevelse og sonisk fremmedgjøring.

29
.
01
.
22
27
.
03
.
22
Mercury on a Wednesday
Yara Mekawei

Yara Mekawei har en forskningsbasert kunstnerisk praksis som knytter sammen ideologi fra en mytisk fortiden til den utviklede teknologien i nåtiden. Mekaweis arbeid viser ofte immaterielle aspekter av hennes kulturelle identitet i et østafrikansk samfunn.

12
.
11
.
21
16
.
01
.
22
An Echo Looped
Sarah Boulton

An Echo Looped er et opptak av et ekko som varer i atten sekunder.

03
.
09
.
21
31
.
10
.
21
Little Queer Lullaby / Listening to a Moonquake
Mor Efrony

Little Queer Lullaby – lydverk komponert for Parabol-prosjektet i forbindelse med utstillingen Irresistible Earth.

19
.
03
.
21
06
.
06
.
21
Duet/Songs
Ananda Serné

Duet /Songs er opptak av ord som etterligner lyder basert på maskingenererte transkripsjoner av insektkommunikasjon.

08
.
12
.
20
14
.
02
.
21
Harmonious Madness
Kobie Nel

Kobie Nel observerte og spilte inn sangfuglens vokal som utspant seg i løpet av utstillingen Apple Puma, fascinert av deres instinktive, territoriale og seksuelle vokalsignalisering til hverandre i løpet av sesongen.

04
.
09
.
20
25
.
10
.
20
Orogeny
Emilie Wright

Emilie Wright er en Bergen basert kunstner fra Melbourne, Australia som jobber i grenselandene mellom språk, tekst, lyd og lytting.

06
.
03
.
20
09
.
08
.
20
a financial story
Arthur Hureau

Lydverket a financial story er satt sammen av feltopptak og matematiske funksjoner; et verk konstruert gjennom å utnytte Kunsthall 3.14s symbolikk som tidligere bank og det stedsspesifikke aspektet av støyavtrykk.

10
.
01
.
20
23
.
02
.
20
Long Distance Improvisation in Real Time
Ximena Alarcón

PARABOL presenterer et fragment av Long Distance Improvisation in Real Time av Ximena Alarcón, en innspilt improvisasjon blant ni colombianske og latinamerikanske innvandrerkvinner bosatt i Oslo, Barcelona og London den 7. mai 2019.

20
.
09
.
19
08
.
12
.
19
Shotgun Architecture
Justin Bennett

Lydverket Shotgun Architecture spiller på begreper om subjektiv målbarhet, oversettelser mellom lyd og bilde og stiller spørsmål om offentlighet i offentlige rom. Lyden av et pistolskudd er tatt opp på ulike semi-offentlige åpne plasser i Zuidas, et forretningsdistrikt i Amsterdam. Stedenes akustiske og romlige signaturene ble brukt på to måter; å lage en komposisjon som utforsker resonans fra gjentagelser og feedback fra skuddene, et resultat lydende som en dramatisk realisme til en abstrakt komposisjon ikke ulik den elektroniske musikken på 1950-tallet.

21
.
06
.
19
08
.
09
.
19
Plommehagepartitur
Mari Kvien Brunvoll, Elida Brenna Linge

Plommehagepartitur er en samling av skjematiske tegninger og et lydverk inspirert av disse. Stilt ut gjennom den parabolske høyttaleren på Kunsthall 3.14.

26
.
04
.
19
09
.
06
.
19
Combined national anthems
Laurie Lax

Lydkomponenten i Combined national anthems omfatter nasjonalsangene fra Kypros, Danmark, Tyskland, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Moldova, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Storbritannia og USA, land som alle har eiketreet som sitt nasjonaltre.

15
.
02
.
19
07
.
04
.
19
Stereocilia for 2 Ears
Jacob Kirkegaard

Lydverk redigert fra akustiske opptak av spontane oto-akustiske utslipp - klynger av samtidig utstrålede toner fra begge ører hos en enkelt person.