+

JEG VIL GJERNE MOTTA NYHETSBREV FRA LYDGALLERIET

vi benytter kun din informasjon til utsendelse av nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Lydgalleriet er et ikke-kommersielt visningssted for lydbasert og lydrelatert kunst i Bergen. Vårt formål er å fremme lydbaserte kunstuttrykk gjennom formidling, stimulering til nyproduksjon, konserter, samarbeid og miljøbygging. Siden 2005 har Lydgalleriet jevnlig produsert prosjekter med kunstnere fra mange felt innenfor lydkunsten. 

Exterior of Lydgalleriet showing the entrance to the gallery


Lydgalleriet er Norges eneste permanente utstillingsplattform for lydkunst og soniske medier. Vi tilbyr et variert kunstnerisk program gjennom hele året i våre lokaler i Strandgaten i Bergen. Lydgalleriet jobber tett med kunstnere som viser en utforskende og kritisk sans for soniske, romlige og teknologiske medier, og som bidrar til å utvikle faglig diskurs og offentlig samtale. Lydgalleriet samarbeider jevnlig med andre aktører lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi er støttet av Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Norsk kulturråd.

Lydgalleriet tar i mot søknader fra med forslag til lydkunstneriske prosjekter gjennom året per epost. Ta kontakt på post {at} lydgalleriet.no!

Ansatte

Julie Lillelien Porter / julie {at} lydgalleriet.no
Kunstnerisk leder

Said Abdullahi / said {at} lydgalleriet.no
Prosjektansvarlig for Digital Signal og gallerimedarbeider

Sasha Azanova / sasha {at} lydgalleriet.no
Prosjektansvarlig for Soniske erfaringer og gallerimedarbeider

Oda Tungodden / oda {at} lydgalleriet.no
Kommunikasjons- og gallerimedarbeider


Styret

Jeremy Welsh (styreleder), Roar Sletteland (nestleder), Asbjørn Hollerud (ikke tilstede da bildet ble tatt), Synnøve Marie Vik og Laurie Lax.