+

JEG VIL GJERNE MOTTA NYHETSBREV FRA LYDGALLERIET

vi benytter kun din informasjon til utsendelse av nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Om oss

Lydgalleriet er Norges eneste permanente utstillingsplattform for lydbasert kunstpraksis og soniske medier, basert i Strandgaten 195 på Nordnes i Bergen. Lydgalleriet ble initiert av en gruppe musikere, lydkunstnere og kunsthistorikere i 2005 som ønsket å utforske mangfoldet av eksperimentell, lydbasert kunst og auditive kulturer.

Vår hovedaktivitet er galleriutstillinger i egne, tilpassede lokaler gjennom hele året samt konserter, performance og diskursivt arbeid. Lydgalleriet har også et satellittprogram som følger Kunsthall 3.14 sine utstillinger, der vi kuraterer lydverk.

Lydgalleriet formidler historier om norsk og internasjonal lydkunst som befinner seg i krysningspunktene mellom installasjon, performance og eksperimentell musikk. Vi er medlem i organisasjonene Borealis–festival for eksperimentell musikk og Balansekunst og er støttet av Bergen kommune, fagavdeling for kunst- og kultur og Vestland Fylkeskommune.

Lydgalleriet forholder seg til sine etiske retningslinjer, som kan leses her. Vi har tilgang fra gatenivå med heis for rullestolbrukere til vårt lokale, samt toaletter for alle kjønn. Utstillingene på Lydgalleriet har faste åpningstider i utstillingsperiodene torsdag–søndag 12–17. Andre arrangementer har variable åpningstider. Velkommen!