+

JEG VIL GJERNE MOTTA NYHETSBREV FRA LYDGALLERIET

vi benytter kun din informasjon til utsendelse av nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Om oss

Lydgalleriet er Norges eneste faste utstillingsplattform for lydkunst og lydbasert kunstpraksis. Vi utforsker et mangfold av eksperimentell, lydbasert kunst, auditive kulturer og soniske medier gjennom galleriutstillinger, flerkanalskonserter, diskursivt arbeid og live arrangement. Lydgalleriet ble initiert av en gruppe musikere, lydkunstnere og kunsthistorikere i 2005 og formelt opprettet som stiftelse i 2007, og er i dag en stab bestående av Julie Lillelien Porter (kunstnerisk/daglig leder), Tim Ekberg (montør), Paal Rasmussen (akustisk og lydteknisk konsulent), Samuel Brzeski (formidling) og Said Warya og Emilie Wright som gallerimedarbeidere.

Lydgalleriet jobber med kunstnere som forholder seg til romlige og skulpturelle kvaliteter i formidlingen av lyd, og som viser et kritisk engasjement i samtidige kulturelle spørsmål gjennom ulike soniske og teknologiske medier. Gjennom flere år har Lydgalleriet vært pådriver for å utvikle diskursen om sitt eget fagfelt gjennom presentasjoner, publikasjoner og kunstnersamtaler. Lydgalleriet formidler en historie om norsk og internasjonal lydkunst som befinner seg i krysningspunktene mellom installasjon, performance og eksperimentell musikk.

Vi holder til i Strandgaten 195 på Nordnes i Bergen i godt tilrettelagte lokaler for lydbasert kunst. Vi har tilgang fra gatenivå og heis for rullestolbrukere og toaletter for alle kjønn. Utstillingene på Lydgalleriet har faste åpningstider torsdag-søndag 12–17.
Andre arrangementer har variable åpningstider. Velkommen!