+

JEG VIL GJERNE MOTTA NYHETSBREV FRA LYDGALLERIET

vi benytter kun din informasjon til utsendelse av nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Om oss

Lydgalleriet er Norges eneste faste utstillingsplattform for lydkunst og lydbasert kunstpraksis. Vi utforsker et mangfold av eksperimentell, lydbasert kunst, auditive kulturer og soniske medier gjennom galleriutstillinger, flerkanalskonserter, diskursivt arbeid og live arrangement. Lydgalleriet ble initiert av en gruppe musikere, lydkunstnere og kunsthistorikere i 2005 og formelt opprettet som stiftelse i 2007, og er i dag en stab bestående av Julie Lillelien Porter (kunstnerisk/daglig leder), Tim Ekberg (montør), Paal Rasmussen (akustisk og lydteknisk konsulent) og Said Warya og Emilie Wright som gallerimedarbeidere.

Lydgalleriet jobber med kunstnere som forholder seg til romlige og skulpturelle kvaliteter i formidlingen av lyd, og som viser et kritisk engasjement i samtidige kulturelle spørsmål gjennom ulike soniske og teknologiske medier. Gjennom flere år har Lydgalleriet vært pådriver for å utvikle diskursen om sitt eget fagfelt gjennom presentasjoner, publikasjoner og kunstnersamtaler. Lydgalleriet formidler en historie om norsk og internasjonal lydkunst som befinner seg i krysningspunktene mellom installasjon, performance og eksperimentell musikk.

Lydgalleriet er støttet av Bergen kommune, fagavdeling for kunst- og kultur og Norsk kulturråd. Vi er medlemmer av Borealis-festival for eksperimentell musikk og Balansekunst og holder til i Strandgaten 195 på Nordnes i Bergen i godt tilrettelagte lokaler for lydkunst. Lydgalleriet forholder seg til sine etiske retningslinjer, og kan leses her. Vi har tilgang fra gatenivå og heis for rullestolbrukere til vårt lokale, samt toaletter for alle kjønn. Utstillingene på Lydgalleriet har faste åpningstider i utstillingsperiodene torsdag-søndag 12–17. Andre arrangementer har variable åpningstider.

Velkommen!